Υπ. Παιδείας για Μαθητές χωρισμένων γονέων

Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύμφωνα με εγκλύκλιο που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας κατ εφαρμογή των διατάξεων της Δ.Σ.Δ.Π. και έχει αποσταλεί προς όλα τα Σχολεία της χώρας :

 

Όπως κάναμε γνωστό στο τεύχος 2 (σελ. 12) του Ενημερωτικού εντύπου του Συλλόγου ΓΟΝ.ΙΣ. www.goneas.gr που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2009 , είχαμε υποβάλει προτάσεις στον τότε Υπουργό κ. Α. Σπηλιωτόπουλο. Από τότε είχαν δοθεί κάποιες κατευθύνσεις που δεν είχαν όμως την ακρίβεια και την σαφήνεια της εγκυκλίου.

Η εγκύκλιος είναι το προϊόν μακράς και ουσιαστικής συνεργασίας με τον Συνήγορο του Παιδιού, της ευαισθητοποίησης των αρμοδίων του Υπουργείου Παιδείας και με την επιστημονική επιμέλεια και με τις παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη οδηγηθήκαμε στο κείμενο της εγκύκλιου που υπογράφηκε στις 13 -10 -2010, ενώ στις Δνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά, ως εξαιρετικά επείγον, λίγες ημέρες νωρίτερα.Στα σχολεία στάλθηκε επίσημα μετά της 25-10-2010 και ισχυεί από τότε.

Εχει ήδη φανεί χρήσιμη σε πάρα πολλά παιδιά. Ταυτόχρονα διευκολύνει ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, αφού θέτει με απλά βήματα τους ισχύοντες νομικούς κανόνες βασιζόμενη ταυτόχρονα και στις διαταξεις της Δ.Σ.Δ.Π. προωθώντας τα δικαιώματα του παιδιού. Τελικά μειώθηκαν αφενώς οι συγκρούσεις των διαζευγμένων γονέων στο σχολικό περιβάλλον, αφετέρου ευαισθητοποιήσε όλους τους γονείς ανεξάρτητα απο οικογενειακή κατάσταση να συμμετέχουν ενεργά και οι δύο στην εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού. Αυτό αποτελεί δικαίωμα των παιδιών και υποχρέωση των γονέων.

Η πολιτεία με αυτή την εγκύκλιο προστατεύει το δικαίωμα του παιδιού στην από κοινού ανατροφή του και από τους δύο γονείς αλλά ταυτόχρονα και την γονεϊκή ιδιότητα των πολιτών-γονέων.

 

             δείτε ή κατεβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας πατώντας εδώ

Τα δικά σας σχόλια

Ο ΓΟΝ.ΙΣ. δημοσιεύει όλα τα σχόλια που αναρτούν οι επισκέπτες και είναι σχετικά με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας Δεκτές είναι οι όλες οι απόψεις, ακόμη και όσες είναι αντίθετες με την φιλοσοφία, την εμπειρία και την γνώση του ΓΟΝ.ΙΣ. Όμως διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε όσα σχόλια περιέχουν συκοφαντικό ή υβριστικό περιεχόμενο, καθώς και όσα σχόλια συστηματικά υποθάλπτουν το έργο του ΓΟΝ.ΙΣ.Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr