Υπουργικές Αποφάσεις

διαζύγιο, γονεϊκή ισότητα και συνεπιμέλεια

Υπ. Παιδείας για Μαθητές χωρισμένων γονέων

Η πολιτεία με αυτή την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας προστατεύει το δικαίωμα του παιδιού στην από κοινού ανατροφή του και από τους δύο γονείς αλλά ταυτόχρονα και την γονεϊκή ιδιότητα των πολιτών-γονέων.

περισσότερα

Υπ. Εσωτερικών για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τα δικαιώματα των φιλοξενούμενων παιδιών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και δεν ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου τους.

περισσότερα

Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr