Συνάντηση ∆ιαβούλευσης µε θέµα «Επενδύοντας στα παιδιά»

Την Παρασκευή 9 Μαίου 2014 ο ΓΟΝ.ΙΣ συμμετείχε με εκπροσώπους του στη Συνάντηση Διαβούλευσης που διοργάνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη με θέμα «Επενδύοντας στα παιδιά: Μια πρόκληση για την Ευρώπη του 21ου αιώνα».

Η εκδήλωση που είχε τεθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορά την υλοποίηση της Σύστασης της Ε.Ε. “Επενδύοντας στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας”


Είναι η πρώτη φορά που η Σύσταση αυτή συζητείται στην Ελλάδα και συνδυάζεται µε την επικείµενη δηµοσίευση της πρώτης Έκθεσης σχετικά µε την εφαρµογή της.
 
      Στην εκδήλωση  συµµετείχαν:
- Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Eurochild, του
Οργανισµού Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (FRA), της Ευρωπαϊκής Συµµαχίας για τη Σύσταση και ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου εµπειρογνωµόνων για θέµατα κοινωνικής ένταξης
- Οι Γενικές Γραµµατείς Πρόνοιας και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, εµπειρογνώµονας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών σε θέµατα κοινωνικής ένταξης και εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ικτύου για την Καταπολέµηση της Φτώχειας
- Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού (από Σκωτία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Ελλάδα)
- Στελέχη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
- Έφηβοι σύµβουλοι του Συνηγόρου του Παιδιού.
 
 
     Αναλυτικότερα, διοργανώθηκαν συζητήσεις στις παρακάτω θεµατικές ενότητες:
• Ο ρόλος των ευρωπαϊκών οργανισµών στην υποστήριξη υλοποίησης της Σύστασης και την προστασία και προαγωγή των δικαιωµάτων των παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο
• Η προαγωγή των αρχών της Σύστασης σε εθνικό επίπεδο αξιοποιώντας και τους ευρωπαϊκούς διαρθρωτικούς πόρους
• Οι εµπειρίες και διαπιστώσεις των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού
• Η ανάπτυξη µιας συλλογικής πρωτοβουλίας σε εθνικό επίπεδο για την προώθηση της υλοποίησης της Σύστασης στην Ελλάδα.
 

Ο ΓΟΝ.ΙΣ συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία της ημερίδας, ενημέρωσε  τους εκπροσώπους της Ε.Ε. και τους ξένους συνηγόρους του παιδιού για τα προβλήματα που μας απασχολούν όσον αφορά τα παιδιά διαζευγμένων, εκτός γάμου και μονογονεϊκών οικογενειών δίνοντας έμφαση στην έλλειψη οικογενειακών δικαστηρίων, στη έλλειψη δυνατοτήτων εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων, στις ψευδείς κατηγορίες πριν και μετά το διαζύγιο, στην αδικαιολόγητη πια απουσία μηχανισμών προστασίας του παιδιού και βεβαίως στον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό μετοικήσεων/μετεγκατάστασης μετά το διαζύγιο αποστερώντας με τον τρόπο αυτό τον ένα γονέα από το παιδί με αρνητικές συνέπειες τόσο στην ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη όσο και στην ενήλικη του ζωή.


Τα δικά σας σχόλια

Ο ΓΟΝ.ΙΣ. δημοσιεύει όλα τα σχόλια που αναρτούν οι επισκέπτες και είναι σχετικά με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας Δεκτές είναι οι όλες οι απόψεις, ακόμη και όσες είναι αντίθετες με την φιλοσοφία, την εμπειρία και την γνώση του ΓΟΝ.ΙΣ. Όμως διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε όσα σχόλια περιέχουν συκοφαντικό ή υβριστικό περιεχόμενο, καθώς και όσα σχόλια συστηματικά υποθάλπτουν το έργο του ΓΟΝ.ΙΣ.
Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr