Νικόλαος Σαραφιανός

Πρόεδρος

Ο Νίκος Σαραφιανός γεννήθηκε το 1975. Είναι φιλόλογος, έχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Ευρωπαϊκές Σπουδές (Master of Arts in European Studies, Βέλγιο, Λουβαίνη, Καθολικό Πανεπιστήμιο) και είναι υποψήφιος διδάκτορας της φιλοσοφίας του κινηματογράφου στο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Συμμετέχει του στο κίνημα της γονεϊκής ισότητας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το μη κερδοσκοπικό και μη κυβερνητικό σύλλογο ΓΟΝ.ΙΣ (γονεϊκή ισότητα για το παιδί), πιστεύοντας απόλυτα στις αρχές του, επιλέγοντας και εφαρμόζοντας στην οικογένεια του τις λύσεις που προτείνει ο ΓΟΝ.ΙΣ. Συμβάλλει στο έργο του ΓΟΝ.ΙΣ από την εκλεγμένες θέσεις του Προεδρου του ΓΟΝ.ΙΣ. Χαλκίδας και του μέλους του Δ.Σ. του κεντρικού φορέα ΓΟΝ.ΙΣ.
Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr