Σχολές Γονέων

Στις μέρες μας, το να είναι κανείς γονέας δεν είναι πια αυτοσχεδιασμός.

Ο άντρας και η γυναίκα είναι αρκετά βοηθητικό να αποκτήσουν συνείδηση της μεταξύ τους σχέσης, αλλά και της σχέσης τους με τα παιδιά τους. Οι ομάδες γονέων, παρέχουν πληροφόρηση για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την ανατροφή των παιδιών και είναι τόποι ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων έτσι ώστε να βρεθούν οι πιο λειτουργικοί τρόποι επίλυσης των όποιων δυσκολιών. Μέσω ενός κύκλου 8 περίπου συναντήσεων θα αναδυθεί μια σειρά λύσεων από τις οποίες ο κάθε γονιός θα διαλέξει ποια είναι η καταλληλότερη για τον ίδιο και την οικογένειά του, καθώς αυτός και μόνο γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα το παιδί του.

Ένα πολύ σημαντικό σημείο κατά την ανατροφή των παιδιών είναι η σωστή επικοινωνία ανάμεσα σε αυτά και τους γονείς τους. Ίσως μάλιστα η μεγαλύτερη πρόκληση για τους γονείς να είναι να ακούσουν το παιδί τους και να το κατανοήσουν, να επικοινωνήσουν δηλαδή ουσιαστικά μαζί του. Προκειμένου να αναπτυχθεί μια ικανοποιητική σχέση με το παιδί χρειάζεται να μάθουν οι γονείς να επικοινωνούν μαζί του με θετικό τρόπο ενισχύοντας έτσι τη διάθεσή του για συνεργασία. Σε πολλές οικογένειες η ανεπαρκής επικοινωνία αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο, καθώς δεν αρκεί απλά και μόνο να μιλά κανείς στο παιδί του, αλλά να δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο απευθύνεται σε αυτό. Όταν η επικοινωνία πραγματοποιείται με προβληματικό τρόπο, τότε ούτε επέρχονται τα επιθυμητά αποτελέσματα στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του παιδιού, αλλά ούτε και στη βελτίωση της σχέσης του με τους γονείς. Με την επικοινωνία αμβλύνονται οι αντιπαραθέσεις, αυξάνεται η ενσυναίσθηση και ενισχύονται ο αλληλοσεβασμός και το δέσιμο μεταξύ των μελών της οικογένειας.Μέσω ενός κύκλου 8 περίπου συναντήσεων θα αναδυθεί μια σειρά προτάσεων για την βελτίωση της επικοινωνίας τόσο μεταξύ γονέων – παιδιών όσο και μεταξύ του ζευγαριού.

Ο Συλλογος ΓΟΝ.ΙΣ  συμμετέχει και ενισχυεί κάθε τέτοια προσπάθεια...

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας , ίδρυσε και θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής :

1. Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή

2. Διαφυλικές σχέσεις

3. Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία

4. Συνεργασία εκπαιδευτικών - οικογένειας

5. Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

6. Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες

7. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

 

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι :

. Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας

. Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο

. Υγεία και ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής

. Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ και ναρκωτικά

. Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια

. Θέματα διατροφής

. Σημασία της σωματικής άσκησης

. Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

. Σεξουαλική αγωγή

. Τρίτη ηλικία και οικογένεια

. Διαχείριση ελεύθερου χρόνου

. Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

. Επαγγελματικός προσανατολισμός

. Κατανάλωση και Διαφήμιση

. Οικογενειακός προϋπολογισμός

. Συνεργασία εκπαιδευτικού - γονέων - παιδιού

. Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων

. Προώθηση της ισότητας των φύλων

. Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών

. Συνεργασία γονέων - μεταναστών

. Ψυχολογική υποστήριξη

. Αγωγή υγείας

. Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες

. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης , σε μελλοντικούς γονείς , εκπαιδευτικούς .

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.


Τα δικά σας σχόλια

Ο ΓΟΝ.ΙΣ. δημοσιεύει όλα τα σχόλια που αναρτούν οι επισκέπτες και είναι σχετικά με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας Δεκτές είναι οι όλες οι απόψεις, ακόμη και όσες είναι αντίθετες με την φιλοσοφία, την εμπειρία και την γνώση του ΓΟΝ.ΙΣ. Όμως διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε όσα σχόλια περιέχουν συκοφαντικό ή υβριστικό περιεχόμενο, καθώς και όσα σχόλια συστηματικά υποθάλπτουν το έργο του ΓΟΝ.ΙΣ.Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr