Το καταστατικό του ΓΟΝ.ΙΣ. Πειραιά

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία                            ετος Ιδρυσης 2008

«Σωματείο για την ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ και το παιδί ΠΕΙΡΑΙΑ» και τον δ.τ. «ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά»            

 

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, κοινωφελές με την επωνυμία «Σωματείο για την ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ και το παιδί Πειραιά» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά>>.

Άρθρο 2o

'Έδρα του σωματείου ορίζεται ο Πειραιάς.

Άρθρο 3o

Σκοποί του σωματείου είναι :

Η προστασία του παιδιού και της ισορροπημένης παιδικής ηλικίας.
Η εισαγωγή του παιδοκεντρικής αρχής στην οργάνωση και λειτουργία του κοινωνικού και νομικού οικοδομήματος της χώρας.
Η προστασία των οικογενειακών σχέσεων, αυτών που ήδη δημιουργήθηκαν, αυτών που πρέπει να διατηρηθούν και αυτών που πρέπει να δημιουργηθούν.
Η αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά, ανεξάρτητα αν κατάγονται από γάμο ή ελεύθερη ένωση ή εκτός γάμου.
Η πραγματική ισότητα των δύο φύλων και ισονομία τόσο σε δικαιώματα όσο και σε υποχρεώσεις. Καμία γυναίκα δεν πρέπει ν’ αποκλείεται από κάποιο κοινωνικό ρόλο και κανένας άνδρας δεν πρέπει ν’ αποκλείεται από τον ρόλο του στοργικού πατέρα τροφού των παιδιών. Και οι δύο γονείς είναι εξίσου τρυφεροί, κατάλληλοι και αναγκαίοι μαζί ή στην ανάγκη χωριστά, για την ανατροφή των παιδιών. Η καθημερινή φροντίδα των παιδιών είναι δικαίωμα και υποχρέωση και των δύο γονέων.
Η συμφιλίωση της οικογένειας και των δύο φύλων που θα οδηγήσει μακριά από τις εντάσεις και θα επιτευχθεί μέσω της ουσιαστικής ισότητας.
Η κοινή γονική μέριμνα για τα παιδιά μας (εντός ή εκτός γάμου ή ελεύθερης ένωσης) δηλαδή συνδιαχείριση / συνεκπροσώπηση / συνεπιμέλεια όσο διαρκεί η συγκατοίκηση των γονέων αλλά και μετά την τυχόν λύση της.
Όταν οι γονείς δεν συγκατοικούν ζητάμε το παιδί να μένει στο σπίτι και των δύο γονέων εναλλάξ κατά μεγάλα διαστήματα. Η επικοινωνία του γονέα που δεν συγκατοικεί πρέπει να είναι ελεύθερη και μόνο κατ’ εξαίρεση να ρυθμίζεται από το Δικαστήριο. Οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να εκτελούνται με δικαστικό επιμελητή – κοινωνικό λειτουργό και όχι με τα αστυνομικά όργανα και τις ποινικές δίκες. Για τα παιδιά μας θέλουμε λίγες δίκες, αναπροσαρμογή της διατροφής με τον πληθωρισμό, οικογενειακούς δικαστές, κοινωνικές υπηρεσίες.
Η προστασία του παιδιού από κάθε μορφής βίας, από οποιονδήποτε και αν προέρχεται, υλική, ψυχολογική, σεξουαλική ή άλλη.
Η προώθηση αρχών πολιτισμού και κοινωνικής παιδείας ώστε άνδρες και γυναίκες σαν ίσοι προς ίσους ν’ αποφασίζουν από κοινού για το τι είναι καλύτερο για τα παιδιά τους.
Η συνταγματική προστασία της πατρότητας όπως προστατεύεται και η μητρότητα και η παιδική ηλικία από το Σύνταγμα της Ελλάδος.
Η ίση φορολογική και επιδοματική μεταχείριση ανδρών και γυναικών γονέων, τόσο όσο οι γονείς συγκατοικούν όσο και μετά την λύση της κοινής οικογενειακής ζωής.
Η εκπαίδευση των γονέων.
Η διατήρηση του κοινωνικού ρόλου της οικογένειας.
Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών και ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης.
H Προαγωγή του πολιτισμού, δημιουργία και εκτέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλους παρεμφερείς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και σωματεία, όπως χοροεσπερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες, βραβεύσεις, φιλανθρωπίες και οποιαδήποτε κοινωφελή ενέργεια που θα μπορούσε να συμβάλει στην ηθική, ψυχολογική και υλική υποστήριξη των μελών του συλλόγου και των οικογενειών τους.
Η συνεργασία με άλλους φορείς και συλλόγους που δραστηριοποιούνται για την ανακούφιση παιδιών με προβλήματα υγείας, παραβατικής συμπεριφοράς κ.α.
Η σύσταση και συμμετοχή σε Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων γονέων - παιδιών με παρεμφερείς σκοπούς.


Άρθρο 4o

Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου είναι :

Η έρευνα και εμβάθυνση σε θέματα οικογενειακού δικαίου και βελτίωση της κατάστασης των διαλυμένων οικογενειών.
Η προβολή των δικαιωμάτων του γονέα τόσο στην κοινωνική όσο και στην οικογενειακή σχέση πριν ή μετά το γάμο ή το διαζύγιο.
Η συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου, η νομική και συνταγματική προστασία του γονέα παιδιών σε θέματα εργασιακά, συνταξιοδοτικά, παροχών, υπηρεσιών, διοικητικές υπηρεσίες, κ. λ. π.
Η μελέτη προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του συλλόγου σε σχέση με την ιδιότητά τους του γονέα παιδιών. Η προστασία των δικαιωμάτων τους.
Η προστασία και στήριξη γονέων και παιδιών από ψυχολογική και σωματική βία. Η καταγραφή κακοποιημένων γονέων και παιδιών στην Ελλάδα και θυμάτων παρενόχλησης.
Η στήριξη και προστασία των παιδιών όταν θεωρούνται ως αντικείμενα ‘εκμετάλλευσης’ από τους γονείς.
Η επιδίωξη της ισότιμης μεταχείρισης των γονέων σε θέματα εργασίας και αμοιβής και νομικής προστασίας. Η διορθωτική επέμβαση της Πολιτείας στο σύστημα σύστημα αξιών και στην διάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας.
Η προβολή με κάθε νόμιμο μέσο και ανάπτυξη των θεμάτων που αφορούν τα μέλη του Σωματείου, ως προς όλες τις αρμόδιες Αρχές και υπηρεσίες, αλλά και ως προς όλα τα θεσμοθετημένα 'Όργανα, Νομοθετική Εξουσία, Δικαιοσύνη και Συλλόγους. Συνταγματική Προστασία
Η οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων ,ομιλίες κοινωνικού περιεχομένου κτλ.
Η έκδοση περιοδικού, δελτίων, ενημερωτικών εντύπων, συγγραμμάτων. Η σύννομος κατά τις προϋποθέσεις της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων, διεθνούς ιστοσελίδας internet, βάσης δεδομένων μελών, αρχείο ελληνικών και ξένων παρεμφερών συλλόγων, μελών, κτλ.
Η συνεργασία με όλες τις διεθνείς οργανώσεις και ειδικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Οικογένεια, τον ΟΗΕ, την Ουνέσκο, την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, τον Ε.Ε.Σ., τον Όμιλο Εθελοντών, τις οργανώσεις γυναικών κ.α.
Η διοργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Οποιοδήποτε άλλο μέσο που κρίνεται απαραίτητο για την προαγωγή, προάσπιση και πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου και της ισότητας.
Η δημιουργία ομάδων εργασίας και επιτροπών οι οποίες θα επεξεργάζονται θέματα που αφορούν στην εργασία, στην έρευνα, στο μέλλον της οικογένειας, στην υγεία, στο ανθρώπινο δυναμικό.
Για το σκοπό αυτό το σωματείο μπορεί να συνεργάζεται με τους συλλόγους όλων των επαγγελμάτων, τους συλλόγους Δημοσίων και άλλων Υπαλλήλων, τους συλλόγους προστασίας παιδιού, κακοποιημένων γυναικών, κοινωνικούς και άλλους φορείς και συλλόγους, κ.λ.π.

Για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου μπορεί ο Σύλλογος να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες τοπικές ή πανελλήνιες Ομοσπονδίες συναφών Συλλόγων.

Το σωματείο που συστήνεται με το παρόν επιτρέπει την χρήση της επωνυμίας του και του διακριτικού του τίτλου από νέα σωματεία που τυχόν συσταθούν σε άλλες πόλεις εφόσον προστεθεί το όνομα της πόλης στην επωνυμία, προσχωρούν στους σκοπούς του εδώ υπό ίδρυση σωματείου και συμμετέχουν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία όταν αυτή συγκροτηθεί.

Β. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 5ο
Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όσοι είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων κρατών που νόμιμα διαμένουν στην Ελλάδα και αποδέχονται τους σκοπούς του συλλόγου.

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε :

1. Ενεργά που είναι όσα μέλη έχουν καταβάλει την εφάπαξ εισφορά εγγραφής και την ετήσια συνδρομή κάθε έτους.

2. Εγγεγραμμένα που είναι όσα μέλη έχουν εγγραφεί αλλά δεν έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή.

Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.

Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.

Για την εγγραφή κάποιου ως μέλους απαιτείται γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, στην οποία δηλώνεται και η αποδοχή του παρόντος καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της αίτησης, αποφασίζει για την εγγραφή, που είναι υποχρεωτική γι' αυτό, εφόσον ο αιτών συγκεντρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις για την εγγραφή του ως τακτικού μέλους.

Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το Σωματείο με γραπτή αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο την αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 6ο

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεώνονται να καταβάλουν συνδρομή τριάντα (30) ευρώ κάθε χρόνο. Η εφάπαξ εισφορά εγγραφής ορίζεται στα τριάντα (30) ευρώ, τα οποία καταβάλλονται κατά την εγγραφή. Τα μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις δεν μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση και στις αρχαιρεσίες του Σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να απαλλάξει ορισμένη κατηγορία μελών από την καταβολή της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής όχι όμως και από την καταβολή της ετήσιας συνδρομής.

Άρθρο 7ο

Τα μέλη του Σωματείου, υποχρεώνονται να εργάζονται με ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση αποκλειστικά των σκοπών του, σύμφωνα με το Καταστατικό, τις εκάστοτε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το μέλος που αποδεδειγμένα παραβλάπτει τα συμφέροντα του Σωματείου, εξυπηρετεί συμφέροντα ξένα προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου ή συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν συμβιβάζεται με τους σκοπούς και τους στόχους του Σωματείου, υπόκειται στις εξής πειθαρχικές ποινές:

(1) Επίπληξη (2) Προσωρινή αποβολή μέχρι 1 ένα χρόνο (3) Διαγραφή

Οι πειθαρχικές ποινές προτείνονται από το Δ.Σ. και για να επιβληθούν πρέπει να ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία.

Τα μέλη δικαιούνται να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου. Επίσης να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα. Τέλος, τα μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

Άρθρο 8ο

Τα μέλη του Σωματείου, έχουν το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις, να υποβάλουν γραπτά ή προφορικά στο Δ.Σ. και τις Γενικές Συνελεύσεις τις σκέψεις και τις αντιλήψεις τους για την δράση, την αποτελεσματικότητα και την ευθυγράμμιση του Σωματείου με τους σκοπούς και τους στόχους του.

Όλα τα ενεργά μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Διοικητικά Όργανα του Σωματείου.

Άρθρο 9ο

Όσοι συμφωνούν με τους σκοπούς του σωματείου μπορούν να προσχωρήσουν στην διακήρυξη των σκοπών του σωματείου χωρίς να είναι μέλη.

Με την προσχώρησή τους αυτή εγγράφονται στον πίνακα φίλων του σωματείου και συναινούν στην αποστολή σ’ αυτούς ενημερωτικών δελτίων και υλικού για τις δράσεις του σωματείου και για τις εξελίξεις που αφορούν την επιδίωξη των σκοπών του.

Δ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 10ο

Το Σωματείο διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, κάθε δύο χρόνια από την Γενική Συνέλευση, μεταξύ των μελών του αδιακρίτως, αρκεί αυτά να είναι εντάξει με τις διατάξεις αυτού του Καταστατικού και να έχουν τα προσόντα που ορίζει ο Νόμος.

Τα μέλη του Δ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την εκλογή τους συνέρχονται με την πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο και τον Ταμία.

Κανένα μέλος δεν μπορεί να επανεκλεγεί ως Πρόεδρος για δύο συνεχείς χρονιές.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, εκτάκτως δε με πρόσκληση του Προέδρου ή με γραπτή αίτηση προς τον Πρόεδρο δύο (2 ) μελών του Δ.Σ.

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχουν απαρτία εφόσον παρευρίσκονται δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.

Στις συνεδριάσεις καλούνται να παρευρίσκονται και τ’ αναπληρωματικά μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Οι αποφάσεις στο Δ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση για δεύτερη ή και τρίτη συνεδρίαση του Δ.Σ. και, αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία, τότε συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει.

Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να τηρεί τα βιβλία που ορίζει η Νομοθεσία περί Σωματείων.

Αν κενωθεί μία θέση του Δ.Σ. αυτή θα συμπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των επιλαχόντων η θέση θα μένει κενή. Το ίδιο θα συμβαίνει εάν κενωθεί και η δεύτερη θέση του Δ.Σ.

Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. γίνει μικρότερος από δύο (2) συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Κάθε μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί πέντε (5) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. χάνει την ιδιότητα σαν μέλους του Δ.Σ.

Άρθρο 11ο

Το Δ.Σ. φροντίζει και διαχειρίζεται κάθε ζήτημα που αφορά την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που αφορά στην διοίκηση και οργάνωση του Σωματείου.

Στο τέλος της ετήσιας θητείας του, το Δ.Σ. συντάσσει έκθεση - λογοδοσίας η οποία υπογράφεται από αυτό και πραγματεύεται τα εξής κεφάλαια και στοιχεία :

Κεφάλαιο διοικητικό (δύναμη Σωματείου και μέλη, ανάλυση του έργου του Δ.Σ. και των επιτευγμάτων του, ελλείψεις που παρατηρήθηκαν και αίτια, πείρα που αποκτήθηκε, εκκρεμή ζητήματα, σχέσεις με άλλα Σωματεία, προτεινόμενα μέτρα για το μέλλον).
Κεφάλαιο διαχειριστικό (ισολογισμός, απολογισμός τρέχοντος έτους ή χρήσεως, προϋπολογισμός του επομένου έτους, προτεινόμενα μέτρα για την βελτίωση της διαχείρισης και επαύξησης των πόρων του Σωματείου).


Άρθρο 12ο

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις, και προς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε κάθε αρχή και Δικαστήριο.

Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις του, υπογράφει μαζί τα άλλα μέλη όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών, αποδείξεις οποιαδήποτε φύσης και προσκαλεί κάθε μέλος για την εκπλήρωση των καθηκόντων του προς το Σωματείο. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος τον αναπληρώνει ο Ταμίας.

Ο Πρόεδρος συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων όπως και κάθε είδους έγγραφα και διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου. Φυλάει την σφραγίδα και τα αρχεία του Συλλόγου. Εκδίδει τις ανακοινώσεις του Δ.Σ. , τηρεί το βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και φροντίζει για την επικύρωση των πρακτικών .Τηρεί το πρωτόκολλο της αλληλογραφίας και το μητρώο του Σωματείου. 'Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο Ταμίας.

Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των πόρων του Σωματείου και διενεργεί τις πληρωμές κατόπιν ενταλμάτων που υπογράφονται από τα άλλα μέλη του Δ.Σ. Τηρεί τα βιβλία εσόδων- εξόδων του Σωματείου. Μπορεί να κρατά στα χέρια του, με απόφαση του Δ.Σ., το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του Σωματείου το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα πεντακόσια (500) Ευρώ και υποχρεώνεται να καταθέτει κάθε ποσό πέρα από αυτό σε Τράπεζα σε κοινό λογαριασμό με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. Κάθε ανάληψη χρημάτων γίνεται από τον Πρόεδρο ή τον Ταμία εάν αυτός κωλύεται.

Ε. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Άρθρο l3ο

Ο έλεγχος της διαχείρισης του Δ.Σ. ασκείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση κατά τις αρχαιρεσίες του Σωματείου. Οι δύο πρώτοι επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη και καλύπτουν τις τυχόν κενούμενες θέσεις τακτικών μελών της. Τα μέλη της Ε.Ε. μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους τον Προϊστάμενό τους.

Η Ε.Ε. οφείλει να κάνει έλεγχο της διοίκησης και της διαχείρισης του Σωματείου, τουλάχιστον μία φορά μέσα στην διαχειριστική περίοδο και όχι αργότερα από ένα χρόνο και υποχρεώνεται να υποβάλλει δέκα ημέρες πριν την σύγκληση της τακτικής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, γραπτή έκθεση για το Σωματειακό έτος που πέρασε, η οποία πρέπει να πραγματεύεται τα ίδια κεφάλαια όπως η έκθεση λογοδοσίας του Δ.Σ.

Άρθρο Ι4ο

Οι ιδρυτές του σωματείου που υπογράφουν το παρόν εκλέγουν τα μέλη του προσωρινού διοικητικού συμβούλιου τους (1) Α. Β. του Π., (2) Ε. Π. του Γ. και (3) Ι. Π. του Β. Ως αναπληρωματικά μέλη τους (1) Δ. Κ. του Γ., (2) Α. Κ. του Γ. και (3) Π. Κ. του Ζ. Ως μέλη τα πρώτης εξελεγκτικής επιτροπής εκλέγουν τους (1) Δ. Μ., (2) Τ. Κ.του Φ. (3) Μ.Π. του Α.

Στα μέλη του προσωρινού Δ.Σ. δίνεται από τους ιδρυτές η εντολή να δημοσιεύσουν νόμιμα το παρόν καταστατικό και να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες ή ακόμα και τροποποιήσεις του καταστατικού που τυχόν ζητηθούν ώστε να λάβει το σωματείο νομική προσωπικότητα και να εγγραφεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει το σωματείο έως ότου εκλεγεί διοικητικό συμβούλιο κατά τις αρχαιρεσίες που θα γίνουν κατά την πρώτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί την χρονιά όπου θα εγγραφεί στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Άρθρο Ι5ο

Μία φορά κάθε δύο χρόνια και το μήνα Νοέμβριο, τα μέλη του Σωματείου με πρόσκληση του Δ.Σ. συνέρχονται σε τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία :

Γίνεται έλεγχος των πεπραγμένων του Δ.Σ.
Συζητείται η έκθεση της Ε.Ε.
Εγκρίνεται ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους και ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του επομένου.
Συζητείται κάθε θέμα που αναγράφεται στις προσκλήσεις προς τα μέλη.
Συζητούνται τα θέματα τα οποία τίθενται από το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των παρόντων μελών.
Γίνονται αρχαιρεσίες.
Εκτάκτως μπορεί να συγκληθεί Γενική Συνέλευση όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή ζητηθεί γραπτά από το ένα έκτο (1/6) των μελών του Σωματείου οπότε το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε επτά (7) μέρες το αργότερο από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης.

Οι Γενικές Συνελεύσεις καλούνται με πρόσκληση η οποία τοιχοκολείται έξω από τα γραφεία του σωματείου πέντε (5) μέρες το αργότερο πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Οι προσκλήσεις μέσω του τύπου πρέπει να καθορίζουν σαφώς τον τόπο, την ημέρα και την ώρα, τα θέματα για συζήτηση και τον απαιτούμενο για απαρτία αριθμό μελών.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Γενική Συνέλευση θα είναι εκείνα που αναφέρονται στην πρόσκληση ή εκείνα που τίθενται από το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών. Η ιεράρχηση των θεμάτων, αν θεωρηθεί σκόπιμο, μπορεί να γίνει από την Γενική Συνέλευση. Όταν συγκαλείται έκτακτη γενική Συνέλευση με αίτηση των μελών, θα συζητούνται πρώτα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν τα έκτακτα θέματα.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων ενεργών μελών. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα ενεργά μέλη.

ΣΤ .Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16ο

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Με αυτό το όργανο εκδηλώνεται η θέληση των μελών.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, καλείται και δεύτερη Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα εντός επτά (7) ημερών από την πρώτη στην οποία, για να βρίσκεται σε απαρτία απαιτούνται το ένα τρίτο (1/3) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν και στην δεύτερη συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται εντός πέντε (5) ημερών τρίτη Γενική Συνέλευση στην οποία απαρτία υπάρχει ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων. Αν η Γενική Συνέλευση διακοπεί, η επόμενη Γενική Συνέλευση συνεχίζεται με την ίδια ημερήσια διάταξη που είχε αποφασισθεί στην διακοπείσα Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17ο

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου, έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης, έχει το δικαίωμα να τα παύει οποτεδήποτε και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα στα πλαίσια του Καταστατικού.

Αποφάσεις οι οποίες αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων σε πειθαρχικό έλεγχο και σε προτάσεις μομφής είναι έγκυρες εφόσον λαμβάνονται με κανονική ψηφοφορία και με την χρήση ψηφοδελτίων.

Για όλα τα άλλα θέματα η ψηφοφορία γίνεται δια ανατάσεως της χειρός ή με ονομαστική κλήση, κατά την κρίση του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. Αν προηγηθεί σχετική πρόταση από τα δύο τρίτα (2/3) των παρόντων μελών, Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα με μυστική ψηφοφορία.

Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τριμελές Προεδρείο, που εκλέγεται αμέσως, αφού πρώτα το Δ.Σ. ελέγξει την ύπαρξη της απαιτούμενης απαρτίας, με ψηφοφορία μεταξύ όλων των μελών της Γενικής Συνελεύσεως.

Το Προεδρείο έχει την ευθύνη:

Της τήρησης των πρακτικών της Συνέλευσης.
Της δημιουργίας καταλόγου εισηγητών.
Να δίνει τον λόγο στους εισηγητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο των εισηγητών, φροντίζοντας για την ισοκατανομή του χρόνου, την τήρηση των κανόνων ευπρεπούς διαλόγου χωρίς διακοπές, αντεγκλήσεις, διαλογικές συζητήσεις ή αβάσιμες και αναπόδεικτες προσωπικές αιχμές.
Το Προεδρείο δεν μπορεί να θέσει σε ψηφοφορία θέμα για το οποίο δεν εξαντλήθηκε ο κατάλογος όλων των εισηγητών. Μια τέτοια απόφαση είναι αυτοδίκαια άκυρη, εκτός και αν δεν διαμαρτυρηθούν εκείνοι οι οποίοι δεν μίλησαν την στιγμή που τίθεται σε ψηφοφορία το συζητούμενο θέμα. Το Προεδρείο που εκλέγεται σε όλες τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις είναι ισότιμο όσον αφορά τις ψήφους των μελών του.

Κατά τις ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης ψηφοφορίες επιτρέπεται η ψήφος με έγγραφο εξουσιοδότηση.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 18ο

Η Γενική Συνέλευση με την πρόταση του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των παρόντων μελών, πριν ή ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες, μπορεί να αποφασίσει την εκλογή τριμελών επιτροπών, στις οποίες θα ανατίθεται η διεκπεραίωση ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, παράλληλα προς το Δ.Σ., όπως επαφές με άλλα Σωματεία, διενέργεια κάποιας έρευνας κ.λ.π.

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αφαιρέσει ή και να προσθέσει άρθρα στο παρόν Καταστατικό όπως αναφέρεται στο παρόν καταστατικό.

Ζ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 19ο

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, εάν δεν γίνουν ταυτόχρονα με την Γενική Συνέλευση, διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση μετά το πέρας των εργασιών της.

Αμέσως μετά την εκλογή της το Δ.Σ. παραδίδει στη Εφορευτική Επιτροπή :

Δύο αντίγραφα του Μητρώου των μελών τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, στην οποία αναφέρεται η διεύθυνση μονίμου κατοικίας και η επιστημονική ειδικότητα του καθενός, επικυρωμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Κατάσταση των οικονομικών του Σωματείου.
Καθορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών, η οποία θα είναι μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών μετά το τέλος των διαδικασιών της Γενικής Συνέλευσης. Στο διάστημα αυτό και μέχρι τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών, η Εφορευτική Επιτροπή θα δέχεται τις υποψηφιότητες των υποψηφίων μελών και θα καταρτίζει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ. και ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο για την Ε.Ε.
Εναλλακτικά αν προταθεί από το ένα δεύτερο (1/2) των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί η διαδικασία εκλογής νέου Δ.Σ. και της Ε.Ε. να γίνει άμεσα πριν την λήξη της Γενικής Συνελεύσεως αφού πρώτα καταρτισθούν τα ενιαία ψηφοδέλτια των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.

Άρθρο 18ο

Η ψηφοφορία είναι μυστική και κάθε ενεργό μέλος με δικαίωμα ψήφου αφού παραλάβει το ψηφοδέλτιο έχει την δυνατότητα να βάλει μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3 ) σταυρούς προτίμησης για την Ε.Ε. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξαχθεί και δια εγγράφου εξουσιοδοτήσεως προς άλλο μέλος του σωματείου ή αντιπρόσωπο.

Και για τα δύο όργανα, το Δ.Σ. και την Ε.Ε. εκλέγονται σύμφωνα με αριθμό των ψήφων, τρία μέλη για το Δ.Σ. και τρία μέλη για την Ε.Ε. Ορίζεται επίσης η σειρά των αναπληρωτών από τους λοιπούς υποψήφιους. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας θα γίνεται κλήρωση η οποία θα διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή παρουσία των ενδιαφερομένων.

Η. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 19ο

Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι οι υποχρεωτικές ετήσιες εισφορές των μελών και η εφάπαξ εισφορά εγγραφής των νέων μελών.

Δικαίωμα για την αναπροσαρμογή των μηνιαίων εισφορών και του δικαιώματος εγγραφής έχει το Δ. Σ. κατ’ έτος σε ποσοστό πάντως παραπλήσιο του πληθωρισμού.

Έκτακτοι πόροι είναι οι εισπράξεις από τις γιορτές ή εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει το Σωματείο, κάθε δωρεά, εισφορά, επιχορήγηση ή άλλο απρόβλεπτο έσοδο που περιέρχεται στο Σωματείο.

Θ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 20°

Για την τροποποίηση, προσθήκη ή αφαίρεση άρθρων του παρόντος Καταστατικού απαιτείται απόφαση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, με απαραίτητη την παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (l/2) των τακτικών μελών του Σωματείου.

Ι. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 2lο

Το Σωματείο διαλύεται όταν:

Το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, με απαραίτητη την παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (l/2) των τακτικών μελών του Σωματείου
Όταν τα μέλη γίνουν λιγότερα από δέκα (10) .
Στην περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του μοιράζεται σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αντίστοιχα σωματεία, ιδρύματα, ή οργανώσεις κοινωφελών σκοπών.

ΙΑ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22ο

Περιπτώσεις οι οποίες δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ., περιπτώσεις δε επείγουσες ή απρόβλεπτες δευτερευούσης όμως σημασίας, ρυθμίζονται από το Δ.Σ. σύμφωνα με το Νόμο.

Άρθρο 23ο

Βιβλία του Σωματείου

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι :

- Υποχρεωτικά

α. Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.

β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών.

ε. Βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου.

- Προαιρετικά :

α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.

δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.

Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Άρθρο 24ο

Σφραγίδα του Σωματείου

Η σφραγίδα του Σωματείου περιέχει την επωνυμία του, στο μέσο δε, την παράσταση που απεικονίζει τα αρχικά των λέξεων της επωνυμίας του (Γονεϊκή Ισότητα – ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά).

Άρθρο 25ο

Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από εικοσιπέντε (25) άρθρα και διαβάστηκε, αποσφαίστηκε και ψηφίστηκε σήμερα κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη και υπογράφεται ως εξής :

(Ακολουθούν υπογραφές ) Πειραιάς, 11/11/2008

Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr