ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ


Ο ΓΟΝ.ΙΣ από το 2012 υποστηρίζει με προγράμματα γονείς και παιδιά στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας στο σχολείο, το σπίτι, στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Το 2012 μετά από πρόσκληση του δήμου Γαλατσίου οργάνωσε δύο υποστηρικτικές ομάδες γονέων.
Η μία ομάδα στελεχώθηκε από εθελοντές ψυχολόγους και ήταν αμιγώς συμβουλευτική.
Η άλλη ομάδα οργανώθηκε σε τοπική σχολική μονάδα με γονείς μαθητών.
Διάρκεια: 26 ώρες, 2 ώρες την εβδομάδα
Θεματολογία: Προσωπικές σχέσεις και ανατροφή του παιδιού

Οι ενότητες τις οποίες πραγματεύεται η εξειδικευμένη ομάδα εθελοντών του ΓΟΝ.ΙΣ είναι:

 1. Η εξέλιξη της οικογένειας
 2. Διαφορετικότητα των δύο φύλων
 3. Επικοινωνία φύλων
 4. Εκφοβισμός
 5. Διαχείριση γονεϊκών συγκρούσεων
 6. Αίτια διαζυγίου
 7. Τα στάδια του χωρισμού
 8. Διαδικασία διαζυγίου
 9. Δυνατότητες παρέμβασης στο διαζύγιο
 10. Τύποι διαζυγίου
 11. Μεσολάβηση
 12. Πως διαχειρίζονται τα παιδιά τις γονεϊκές συγκρούσεις ανάλογα με την ηλικία τους
 13. Γονεϊκός προγραμματισμός ανατροφής των παιδιών
 14. Μετά το διαζύγιο
 15. Προβολή σχετικής ταινίας


Τα παραπάνω θέματα προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ομάδας και υπάρχει η δυνατότητα σύμπτυξης σε μηνιαίες παρουσιάσεις διάρκειας 2 ωρών.


Ανάλογες παρουσιάσεις έχουμε διοργανώσει σε δημόσια Ι.Ε.Κ. βρεφονηπιοκομίας μετά από πρόσκληση καθηγητών κλινικής ψυχολογίας και των σπουδαστών.Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr