Ν. 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις

Με αυτόν απαγορεύτηκε η χρήση κάθε μορφής βίας, σωματικής, ψυχολογικής και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η ψυχολογική και συναισθηματική βία είναι οι πιο επικίνδυνες μορφές βίας γιατί ανιχνεύονται δύσκολα και αντιμετωπίζονται ακόμα πιο δύσκολα. Είναι ίσως οι πιο διαδεδομένες σήμερα μορφές βίας.

Διακρίνουμε την βία από την έννοια της “κακοποίησης” που είναι η ψυχολογική απόδοση της νομικής έννοιας της βίας. Η βία απαγορεύεται, η κακοποίηση δεν έχει απαγορευτεί, μάλιστα στο παρελθόν θεωρείτο στοιχείο του πολιτισμού μας, μια και οι γονείς και οι δάσκαλοι μας έδερναν “για το καλό μας”.

Ο Ν. 3500/2006: «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» ο οποίος αποτελεί το πρώτο ελληνικό νομοθέτημα που αναφέρεται αυτοτελώς στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής κακοποίησης και υποδηλώνει τη πρόθεση του νομοθέτη να αποτρέψει φαινόμενα μετατροπής της οικογένειας σε τόπο ατιμώρητης καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Υπογραμμίζεται ότι οι διατάξεις του νόμου αντιμετωπίζουν την κακοποίηση ανεξάρτητα φύλου, αλλά τείνουν να παρέχουν προστασία και σε ένα ευρύτερο κύκλο εμπλεκόμενων προσώπων όπως τα παιδιά ή οι υπερήλικες υλοποιώντας παράλληλα τη συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας για παροχή αυξημένης προστασίας στην οικογένεια (άρθρο 21 Συντάγματος) και φιλοδοξώντας να αντιστοιχήσουν την εθνική νομοθεσία με αυτήν των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ως άνω νόμος, περιέχει διατάξεις αστικού δικαίου(άρθρ. 3 κ.ε. ν. 3500/200), διατάξεις ποινικού δικαίου(άρθρ. 6 κ.ε., 24 ν. 3500/2006), διατάξεις προνοιακής πολιτικής (άρθρ. 21, 22 ν.3500/2006) ενώ εισάγει τον νέο για τα ελληνικά δεδομένα θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης (άρθρ. 11κ.ε. ν. 3500/2006) σε μία προσπάθεια να υιοθετηθούν διαδικασίες συμφιλίωσης και καταλλαγής μεταξύ δράστη και θύματος, διαδικασίες που αν και δεν ήταν άγνωστες στη μακραίωνη πορεία του δικαιικού μας πολιτισμού ήταν εν τούτοις παραγκωνισμένες από το προϊσχύον σύστημα ποινικής δικονομίας.

Ακόμη, στον πρόσφατο νόμο, υπογραμμίζεται με έμφαση η υποχρέωση των εκπαιδευτικών να ανακοινώνουν και κατά συνέπεια να κινούν το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης για οποιαδήποτε περίπτωση θυματοποίησης μαθητών τους στα πλαίσια του οικογενειακού περιβάλλοντος.

 

                      Ολόκληρο τον Νόμο 3500/2006 για την ενδοοικογενειακή βία μπορείς να διαβάσεις εδώ

Τα δικά σας σχόλια

Ο ΓΟΝ.ΙΣ. δημοσιεύει όλα τα σχόλια που αναρτούν οι επισκέπτες και είναι σχετικά με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας Δεκτές είναι οι όλες οι απόψεις, ακόμη και όσες είναι αντίθετες με την φιλοσοφία, την εμπειρία και την γνώση του ΓΟΝ.ΙΣ. Όμως διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε όσα σχόλια περιέχουν συκοφαντικό ή υβριστικό περιεχόμενο, καθώς και όσα σχόλια συστηματικά υποθάλπτουν το έργο του ΓΟΝ.ΙΣ.
Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr