Σχετικοί νόμοι

διαζύγιο, γονεϊκή ισότητα και συνεπιμέλεια

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ)

Κύρωση και από την Ελλάδα, με τον νόμο υπ'αρ. 2101/1992 (ΦΕΚ Α 192) της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού που έγινε στις 2 Δεκεμβρίου 1992.

περισσότερα

Ν.Δ. 53/1974 Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), υιοθετήθηκε υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1950 με στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και έχει κυρωθεί από την Ελλάδα με Ν.Δ. 53/1974 – ΦΕΚ 256, τ. Α΄ όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2400/1996 – ΦΕΚ 96, τ. Α΄ και το Ν. 3344/2005 – ΦΕΚ 133, τ. Α΄.

περισσότερα

Ν. 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις

Νόμος 3500/2006 Η άσκηση βίας κάθε μορφής μεταξύ των μελών της οικογένειας απαγορεύεται.

περισσότερα

Ν. 3719/08 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις

Υπόδειγμα Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο δηλαδή το οποίο θα μπορεί να υποκαταστήσει το γάμο, διασφαλίζοντας στα δύο μέρη τα οφέλη που απορρέουν από αυτόν. Η πράξη αυτή θα τους καθιστά ουσιαστικά συζύγους, με όλα σχεδόν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, αλλά και με μια σημαντική διαφορά: θα έχουν τη δυνατότητα να χωρίσουν, αποφεύγοντας τη διαδικασία του διαζυγίου.

περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Σχέσεις γονέων και τέκνων - Διαζύγιο

Άρθρα του Αστικού Κώδικα για τις σχέσεις γονέων και τέκνων γεννημένα εντός - εκτός γάμου. Διαζύγιο

περισσότερα

Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr