Δικαστικές αποφάσεις

διαζύγιο, γονεϊκή ισότητα και συνεπιμέλεια

Ο όρος «νομολογία» αναφέρεται σε κανόνες και αρχές που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις και δικαστικές νομικές γνωμοδοτήσεις. Όταν λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με κάποια υπόθεση, τα δικαστήρια ερμηνεύουν το νόμο, πράγμα που συμβάλλει στην ανάπτυξη της νομολογίας.

Οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις δικαστηρίων μάς παρέχουν ερμηνείες του νόμου. Οι ερμηνείες αυτές μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν από άλλα δικαστήρια ή αρχές ως «νομικό προηγούμενο» ή/και ως νομολογία.

Η επιρροή της νομολογίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική σε τομείς που δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει μόνο από το λεγόμενο γραπτό δίκαιο, δηλαδή το δίκαιο που ορίζεται μέσω ενός νομοθετικού οργάνου (όπως το Κοινοβούλιο). Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις και τα δικαστήρια παράγουν δίκαιο.

Για ορισμένες χώρες, η νομολογία αποτελεί  σημαντική  πηγή δικαίου και οι αποφάσεις των ανώτερων δευτεροβάθμιων δικαστηρίων θεωρούνται κανονιστικές - θεσπίζουν δηλαδή κανόνες που θα έπρεπε ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι υποχρεωτικό, να χρησιμοποιούνται για να ληφθούν αποφάσεις σε παρόμοιες νομικές διαφορές (και αποκαλούνται «δεσμευτικό νομικό προηγούμενο», ιδίως σε χώρες το νομικό σύστημα των οποίων βασίζεται στο λεγόμενο Common law, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο). Σε πολλές άλλες χώρες (ιδίως μεταξύ εκείνων που ακολουθούν την παράδοση του αστικού δικαίου που πηγάζει από το ρωμαϊκό δίκαιο), τα δικαστήρια δεν δεσμεύονται αυστηρά να τηρούν κανόνες και αρχές που προκύπτουν από τη νομολογία.

Η νομολογία δημοσιεύεται με διάφορους τρόπους (συλλογές νομολογίας και νομικά περιοδικά, δημοσίευση σε δικτυακούς τόπους δικαστηρίων ή νομικές βάσεις δεδομένων). 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με τα τέκνα που ζουν σε άλλη πόλη

Η απόφαση υποχρεώνει την ασκούσα την επιμέλεια μητέρα, η οποία μετοίκησε σε άλλη πόλη από αυτήν που ήταν η οικογενειακή στέγη πριν το διαζύγιο, να παραδίδει η ίδια (η μητέρα) τα παιδιά Σαββατοκύριακo παρά Σαββατοκύριακο του μήνα στο σπίτι του πατέρα, αντί για την απολύτως σχεδόν μέχρι σήμερα κρατούσα άποψη στη νομολογία ο πατέρας αποκλειστικά να παραλαμβάνει τα τέκνα από το σπίτι της μητέρας, ακόμη και αν βρίσκεται σε άλλη πόλη.

περισσότερα

Γαλλικός Άρειος Πάγος

Παράδειγμα Γαλλικής Δικαστική Απόφασης από τον Γαλλικός Άρειο Πάγο Το άρθρο 373-2-9 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα, που θεσπίστηκε με το νόμο της 4ης Μαρτίου 2002, δίνει τη δυνατότητα στον δικαστή να καθορίσει την κατοικία του παιδιού εναλλάξ με τον κάθε γονέα. Ο στόχος που αποτυπώθηκε με σαφήνεια του νομοθέτη είναι να ενισχύσει την αρχή της από κοινού ανατροφής του παιδιού (coparentalite) επιτρέποντας στο παιδί να ζήσει με καθένα από τους γονείς του. Εντούτοις, η εναλλαγή δεν είναι συνώνυμη με την ίση κατανομή του χρόνου μεταξύ του πατέρα και της μητέρας του παιδιού, όπως ρητώς προσδιορίζει η προβαλλόμενη απόφαση. Ο δικαστής είναι ελεύθερος στην εκτίμησή του της κατανομής του χρόνου μεταξύ της κατοικίας της μητέρας και του πατέρα. Η επιλογή του πρέπει να καθοδηγείται και να αιτιολογείται αποκλειστικά από το συμφέρον του παιδιού.

περισσότερα

Η Πρώτη Απόφαση Δικαστηρίου για Συνεπιμέλεια στην Ελλάδα

Δικαστής του Πρωτοδικείου Τρικάλων εξέδωσε προσωρινή διαταγή για υπόθεση αντιδικίας μεταξύ συζύγων σε επιμέλεια τεκνων σύμφωνα με την οποία «η επιμέλεια παραμένει κοινή».

περισσότερα

Διάσταση και διαζύγιο συζύγων -Μετοίκηση

Διάσταση και διαζύγιο συζύγων -Μετοίκηση απο οικογενειακή στέγη - Παραχώρηση της χρήσεως της οικογενειακής στέγης

περισσότερα

Επιμέλεια τέκνων - Εναλλασόμενη κατοικία.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ ΜονΠρΑθ ΧΧ/17 : Επιμέλεια τέκνων - Διατροφή. Εναλλασόμενη κατοικία. Άσκηση γονικής μέριμνας. "...Το Δικαστήριο ενόψει και της θέλησης του ανηλίκου τέκνου, την οποία οφείλει να λάβει υπόψη του, κρίνει εν προκειμένω ότι η χρονική κατανομή της γονικής μέριμνας είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση. Η χρονική ήτοι εναλλασσόμενη άσκηση κατανομής της επιμέλειας εξασφαλίζει τη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του παιδιού και ενισχύει τους δεσμούς του ανηλίκου με αμφότερους τους γονείς του....."

περισσότερα

Απόφαση περί χρονικά κατανεμηθείσας επιμέλειας

Aπόφαση του ΜΠΑ 7131/2017 * (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) δυνάμει της οποίας κατανεμήθηκε χρονικά η επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων (10 και 8 ετών) τους ζυγούς μήνες στον πατέρα και τους μονούς μήνες στη μητέρα.

περισσότερα

Απόφαση κατανομής από το δικαστήριο της άσκησης της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου μεταξύ των γονέων.

Ασφαλιστικά μέτρα. Συνεκδίκαση αιτήσεων προσωρινής ανάθεσης της αποκλειστικής επιμέλειας ανήλικου τέκνου στους αιτούντες εν διαστάσει συζύγους και καταβολής προσωρινής διατροφής για λογαριασμό του. Κατανομή από το δικαστήριο της άσκησης της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου μεταξύ των γονέων του, στους οποίους ανήκε από κοινού και η γονική μέριμνα. Καταβολή από τον αιτούντα μειωμένης διατροφής για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου, δεδομένου ότι η αιτούσα θα είχε την επιμέλεια του ανήλικου μόνο για 15 ημέρες τον μήνα και από κοινού με τον καθ’ ου. Δέχεται εν μέρει τις αιτήσεις.

περισσότερα

Εναλλασσόμενη άσκηση-κατανομή της επιμέλειας - σκεπτικό

... Η χρονική ήτοι εναλλασσόμενη άσκηση-κατανομή της επιμέλειας εξασφαλίζει τη συμμετοχή και των δυο γονέων στην ανατροφή του παιδιού και ενισχύει τους δεσμούς του ανηλίκου με αμφότερους τους γονείς του, περιορίζοντας έτσι τις αναπόφευκτα δυσμενείς επιπτώσεις που προκαλεί ο χωρισμός τους στην ψυχολογία και την εν γένει προσωπικότητά του...

περισσότερα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Οι Δικαστικές αποφάσεις που διαφοροποιούνται και δείχνουν την αλλαγή που έχει επέλθει ήδη στην κοινωνία.

περισσότερα

Εκθεση Συνηγόρου του Πολίτη προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιου προς τον ΟΗΕ -2012

Εκθεση Συνηγόρου του Πολίτη προς τον ΟΗΕ-2012 Γονική επιμέλεια, γονικές ευθύνες, βοήθεια στους γονείς (Άρθρα 5, 18) ΚΕΦ 8 

περισσότερα

Δικαίωμα επικοινωνίας μεταξύ παιδιού και γονέα που δεν μένει μαζί του

Η πρακτική του δικαιώματος επικοινωνίας με το τέκνο δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες και, πολύ περισσότερο, στο συμφέρον του παιδιού, που έγκειται στην απόλαυση του δικαιώματός του σε ανατροφή και από τους δύο γονείς, και όχι από τον ένα, με τον άλλο να περιορίζεται σε έναν τελείως περιθωριακό -και χρονικά- ρόλο στη ζωή του. Αυτή η μη επαρκώς ικανοποιητική για το παιδί συνθήκη ισχύει, όταν και εάν, εφαρμόζονται οι ρυθμιστικές της επικοινωνίας αποφάσεις και συμφωνίες των γονέων, όταν δηλαδή συμμορφώνεται ο υπόχρεος γονέας, που μένει με το παιδί.

περισσότερα

Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr