Οι παρεμβάσεις μας στο θεσμικό πλαίσιο

για τη γονεϊκή ισότητα και τη συνεπιμέλεια των παιδιών

Η Πρώτη Απόφαση Δικαστηρίου για Συνεπιμέλεια στην Ελλάδα

περισσότερα

Κοινωνικοί Φάκελλοι και καταδίκη της Ελλάδας για τους Κοινωνικούς Φακέλλους

περισσότερα

Για τις Δικαστικές Αποφάσεις Επικοινωνίας

περισσότερα

Ο Συνήγορος του Πολίτη για την επικοινωνία με το παιδί στο σχολείο

περισσότερα

Ο Συνήγορος για την Έκπτωση της Διατροφής από τη Φορολογία

περισσότερα

Παρατηρήσεις ΓΟΝΙΣ προς τον ΟΗΕ

περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ

περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -Παιδείας -Εσωτερικών

περισσότερα

Η πλημμελής κατοχύρωση του δικαιώματος του παιδιού σε ανατροφή και από τους δύο γονείς από τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου

περισσότερα

Ισότητα Γονέων στην ανατροφή των παιδιών σε ευρωπαϊκές έννομες τάξεις

περισσότερα

Εκτελεστότητα της αποφάσεως του συναινετικού διαζυγίου ...

περισσότερα

Δικαιώματα παιδιών-φιλοξενούμενων σε ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

περισσότερα

Σκεπτικό δικαστή σε εναλλασσόμενη άσκηση κατανομή της επιμέλειας

περισσότερα

Άρθρο 1519 AK - ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

περισσότερα

Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr