ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ για την τροποποίηση της Πολιτικής Δικονομίας

Μέριμνα των γονέων αλλά και της πολιτείας πρέπει να αποτελεί  η προστασία των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του παιδιού για ανατροφή και από τους δυο γονείς, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την άποψη του παιδιού και με γνώμονα το συμφέρον του. Επίσης η πολιτεία οφείλει να μην ευνοεί ,σε οποιαδήποτε  διαδικασία, τυχόν ανοίκειες ιδιοκτησιακές αντιλήψεις του όποιου γονέα ασκεί την επιμέλεια απέναντι στο παιδί.

ΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΠολΔ

ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΚΗΣ»

άξονες 

 

1. Εναρμόνιση με σχετικό σχέδιο τροποποιήσεως οικογενειακού δικαίου

2. Διατήρηση ειδικών διαδικασιών ΚΠολΔ καθώς και ρυθμίσεων διαζυγίου, αναγνωρίσεως και λοιπών θεσμών οικ. δικαίου

3. Ενιαία ρύθμιση των διαφορών που ανακύπτουν από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης και αφορούν τα τέκνα

4. Εκσυγχρονισμός θεσμών δικαστηρίων

5. Εξειδικευμένος δικαστής οικογενειακού δικαίου

(στη σύνθεση Πολυμελούς Πρωτοδικείου, στο Μονομελές Πρωτοδικείο, στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων και στην εκδίκαση προσωρινής διαταγής).

6. Ενεργοποίηση θεσμού κοινωνικής υπηρεσίας, όπως προβλέπεται από το υπάρχον άρθρο 681 Γ ΚΠολΔ.

 Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr