Φορολογικά

Πρόσφατα, ο γονέας που δεν είχε την επιμέλεια πλήρωνε διατροφή και αφαιρούσε ότι έδινε από την δήλωση φόρου εισοδήματος.

Σήμερα αυτό καταργήθηκε, και έχουμε το παράδοξο να φορολογείται ο ένας γονέας, να πληρώνει από το φορολογημένο εισόδημα διατροφή για το παιδί και ο άλλος γονέας να παίρνει τα λεφτά και να μην τα δηλώνει πουθενά. Ο τελευταίος γονιός που έχει την επιμέλεια παίρνει και όλα τα αφορολόγητα και τα επιδόματα που προβλέπονται για τους γονείς παιδιών.

Ψ
Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr