ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ για την τροποποίηση της Πολιτικής Δικονομίας

2012

Μέριμνα των γονέων αλλά και της πολιτείας πρέπει να αποτελεί  η προστασία των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του παιδιού για ανατροφή και από τους δυο γονείς, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την άποψη του παιδιού και με γνώμονα το συμφέρον του. Επίσης η πολιτεία οφείλει να μην ευνοεί ,σε οποιαδήποτε  διαδικασία, τυχόν ανοίκειες ιδιοκτησιακές αντιλήψεις του όποιου γονέα ασκεί την επιμέλεια απέναντι στο παιδί.

ΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΠολΔ

ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΚΗΣ»

άξονες 

 

1. Εναρμόνιση με σχετικό σχέδιο τροποποιήσεως οικογενειακού δικαίου

2. Διατήρηση ειδικών διαδικασιών ΚΠολΔ καθώς και ρυθμίσεων διαζυγίου, αναγνωρίσεως και λοιπών θεσμών οικ. δικαίου

3. Ενιαία ρύθμιση των διαφορών που ανακύπτουν από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης και αφορούν τα τέκνα

4. Εκσυγχρονισμός θεσμών δικαστηρίων

5. Εξειδικευμένος δικαστής οικογενειακού δικαίου

(στη σύνθεση Πολυμελούς Πρωτοδικείου, στο Μονομελές Πρωτοδικείο, στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων και στην εκδίκαση προσωρινής διαταγής).

6. Ενεργοποίηση θεσμού κοινωνικής υπηρεσίας, όπως προβλέπεται από το υπάρχον άρθρο 681 Γ ΚΠολΔ.

 


Τα δικά σας σχόλια

Ο ΓΟΝ.ΙΣ. δημοσιεύει όλα τα σχόλια που αναρτούν οι επισκέπτες και είναι σχετικά με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας Δεκτές είναι οι όλες οι απόψεις, ακόμη και όσες είναι αντίθετες με την φιλοσοφία, την εμπειρία και την γνώση του ΓΟΝ.ΙΣ. Όμως διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε όσα σχόλια περιέχουν συκοφαντικό ή υβριστικό περιεχόμενο, καθώς και όσα σχόλια συστηματικά υποθάλπτουν το έργο του ΓΟΝ.ΙΣ.Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr