Έρευνα στην Ελλάδα για τα ποσοστά Επιμέλειας Παιδιών στο Διαζύγιο

Έρευνα στην Ελλάδα για τα ποσοστά Επιμέλειας Παιδιών στο Διαζύγιο

ΕΡΕΥΝΑ ΓΟΝ.ΙΣ.


Στατιστική ανάλυση Νομολογίας Πρωτοδικείου Αθηνών: Γονική μέριμνα, επιμέλεια και Επικοινωνία παιδιών σε περίπτωση διαζυγίου.
Στοιχεία έρευνας:
Όλες οι αποφάσεις του έτους 2007 (απογραφή) του Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία διατροφών.
Απλά τυχαία δείγματα (μεγέθους 30) αποφάσεων ετών 1999 έως και 2008 (εξαιρουμένου του 2007)
Στατιστικοί έλεγχοι έδειξαν ότι οι αποφάσεις του 2007 δεν παρουσιάζουν συστηματικές αποκλίσεις από αυτές των άλλων ετών.
Ιωάννης Παραβάντης, Επίκουρος Καθηγητής
(με γνωστικό αντικείμενο Διεθνείς Πολιτικές στην Τεχνολογία, την Ενέργεια και το περιβάλλον)
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑΠΕΙ, παλαιά Ανωτάτη Βιομηχανική)


Παρουσιάζονται προκαταρκτικά πορίσματα έρευνας και επιλεγμένα αποτελέσματα. (Η έρευνα θα συνεχισθεί για περαιτέρω εξαγωγή συμπερασμάτων)


Σε πόσες αγωγές το αίτημα ήταν η επιμέλεια, σε πόσες η διατροφή, σε πόσες η μετοίκηση, σε πόσες η επικοινωνία, σε πόσες η γονική μέριμνα, σε πόσες άλλο και αν ασκήθηκαν από τον πατέρα ή τη μητέρα (για κάθε αίτημα χωριστά)

Συνολική και ανά φύλο του ενάγοντα συχνότητα εμφάνισης αιτημάτων
Σύνολο αποφάσεων

  ΑΙΤΗΜΑ    ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ     ΑΝΔΡΑΣ          ΓΥΝΑΙΚΑ
Διατροφή          1.494           35   (2.4%)      1.452    (97.6%)
Επιμέλεια            923           83   (9.1%)         834    (90.6%)
Επικοινωνία        123            85  (69.7%)          31    (25.4%)
Γονική μέριμνα      73           14  (19.4%)          54    (75.0%)
Μετοίκηση             39             3    (7.9%)           35    (92.1%)
Άλλο                      44             9   (20.5%)          34    (77.3%)
.
Πόσες αποφάσεις αναθέτουν άσκηση επιμέλειας στον πατέρα και πόσες στη μητέρα:
Σύνολο αποφάσεων
       Επιμέλεια                 Αριθμός %
Γυναίκα γονέας   840         92.31
Άνδρας γονέας     62           6.81
Άλλος                     8           0.88
N= 910
*= 1.297
TOTAL= 2.207
.
   Αποφάσεις 2007
       Επιμέλεια                 Αριθμός %
Γυναίκα γονέας    746         92.10
Άνδρας γονέας      58           7.16
Άλλος                      6           0.74
Ν= 810
*= 1.122
TOTAL= 1.932
.
Αποφάσεις άλλων ετών (πλην του 2007)
       Επιμέλεια                  Αριθμός %
Γυναίκα γονέας       94         94.00
Άνδρας γονέας         4          4.00
''Άλλος                      2          2.00
N= 100
*= 175
TOTAL= 275
.

 
Η γονική μέριμνα είναι καθήκον και δικαίωμα και των δύο γονέων (ΑΚ, άρθρο 1510) και περιλαμβάνει την εκπροσώπηση, διαχείριση, αλλά και επιμέλεια του τέκνου.


Μέρος της γονικής μέριμνας είναι η επιμέλεια (ΑΚ, άρθρο 1518) περιλαμβάνει τα σημαντικότερα στοιχεία του βίου ενός παιδιού όπως η διαμονή, η εκπαίδευση, καθημερινή φροντίδα.
.
Μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης η επιμέλεια βάσει νομοθεσίας (Ακ, άρθρο 1513), ανατίθεται αποκλειστικά στον ένα γονέα, εκτός αν οι δύο συμφωνήσουν να την ασκούν από κοινού, ή αν το Δικαστήριο αποφασίσει να κατανείμει διαφορετικά τη γονική μέριμνα.


Τα δικά σας σχόλια

Ο ΓΟΝ.ΙΣ. δημοσιεύει όλα τα σχόλια που αναρτούν οι επισκέπτες και είναι σχετικά με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας Δεκτές είναι οι όλες οι απόψεις, ακόμη και όσες είναι αντίθετες με την φιλοσοφία, την εμπειρία και την γνώση του ΓΟΝ.ΙΣ. Όμως διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε όσα σχόλια περιέχουν συκοφαντικό ή υβριστικό περιεχόμενο, καθώς και όσα σχόλια συστηματικά υποθάλπτουν το έργο του ΓΟΝ.ΙΣ.Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr