Οι παρεμβάσεις μας στο θεσμικό πλαίσιο

για τη γονεϊκή ισότητα και τη συνεπιμέλεια των παιδιών

Το παιδί ανάμεσα σε δυο γονείς που χωρίζουν

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  15/10/2021 περισσότερα

Οικογένεια και Κοινή Ανατροφή στην Ελλάδα του 21ου αιώνα

ΓΟΝ.ΙΣ Αθηνών   -  10/02/2017 περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης Οικογενειακό περιβάλλον – γονική επιμέλεια και στήριξη

ΓΟΝ.ΙΣ Αθηνών   -  10/11/2015 περισσότερα

Ο ρόλος του πατέρα στις σύγχρονες μορφές οικογένειας

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  27/02/2015 περισσότερα

Δραστηριότητες 2013 και 2014

ΓΟΝ.ΙΣ Αθηνών   -  01/01/2015 περισσότερα

Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  10/10/2014 περισσότερα

Παρατηρήσεις ΓΟΝΙΣ προς τον ΟΗΕ

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  10/10/2014 περισσότερα

Αναφορά ΓΟΝ.ΙΣ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  10/10/2014 περισσότερα

Παραβιάσεις Δικαστικών Αποφάσεων Επικοινωνίας

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  01/10/2014 περισσότερα

Αναφορά στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  01/10/2014 περισσότερα

Υπόμνημα στο Υπουργείο Υγείας

ΓΟΝ.ΙΣ Αθηνών   -  30/12/2013 περισσότερα

Συμβολή του ΓΟΝΙΣ στη διαβούλευση της Επιτροπής ΕΕ για την εκπροσώπηση παιδιών

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  10/08/2013 περισσότερα

Αίτημα ΓΟΝ.ΙΣ. προς τον υπουργό Οικονομικών

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  01/11/2012 περισσότερα

Η Πρότασή ΓΟΝ.ΙΣ. (2007)

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  01/10/2012 περισσότερα

Φορολογικά

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  01/10/2012 περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ για την τροποποίηση της Πολιτικής Δικονομίας

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  01/10/2012 περισσότερα

Γονεϊκή ισότητα στην εκπαίδευση

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  10/09/2012 περισσότερα

Υπόμνημα προς την Βουλή για την Βία σε Βάρος Παιδιών

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  01/03/2012 περισσότερα

Εκδήλωση–Ημερίδα του ΓΟΝ.ΙΣ. στη Λάρισα

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  19/01/2012 περισσότερα

Δραστηριότητες 2011

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  31/12/2011 περισσότερα

Η Λύση είναι στο πρόβλημα

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  05/09/2011 περισσότερα

Δραστηριότητες 2010

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  31/12/2010 περισσότερα

Έρευνα στην Ελλάδα για τα ποσοστά Επιμέλειας Παιδιών στο Διαζύγιο και Συμπεράσματα Έρευνας

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  21/02/2010 περισσότερα

Δραστηριότητες 2009

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  31/12/2009 περισσότερα

Έρευνα στην Ελλάδα για τα ποσοστά Επιμέλειας Παιδιών στο Διαζύγιο

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  31/03/2009 περισσότερα

Η ανάγκη ευρύτερων παρεμβάσεων της Πολιτείας

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  06/02/2009 περισσότερα

Η Επιμέλεια των Επιμελητών

ΓΟΝ.ΙΣ Πειραιά   -  21/01/2009 περισσότερα


Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr