Διαδικασία επίλυσης διαφωνιών

για το παιδί και την ανατροφή του

Το Κέντρο Στήριξης Οικογενειακών Σχέσεων του ΓΟΝ.ΙΣ στελεχώνεται από ειδικούς εθελοντές οι οποίοι μετά από την επιμόρφωση μέσα στα πλαίσια του φορέα είναι σε θέση να προσφέρουν εθελοντικά υπηρεσίες ανάλογα με την ειδικότητα τους στους γονείς που απευθύνονται για στήριξη της γονεϊκής τους ιδιότητας καθώς και για την επίλυση διαφωνιών ή συγκρούσεων μεταξύ των γονέων με την προώθηση βέλτιστων πρακτικών που εδράζουν στην αποτελεσματική επικοινωνία.

Οι ανάγκες της ελληνικής και όχι μόνο οικογένειας (υποδεχόμαστε και οικογένειες αλλοδαπών) έχουν οδηγηθεί στην ανάγκη μεσολάβησης μια και οι περισσότεροι γινόμαστε γονείς χωρίς καν να έχουμε εκπαιδευτεί ή προετοιμαστεί για μια πετυχημένη και δημιουργική πορεία έναρξης, ανάπτυξης και εξέλιξης μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας.

  Γονιός δεν γεννιέται κάποιος, αλλά γίνεται.


Πως να γίνουμε όμως καλοί γονείς αν δεν έχουμε τα κατάλληλα εφόδια; Κατάλληλα εφόδια δεν είναι η οικονομική άνεση, η κοινωνική καταξίωση.

Ένας καλός και αποτελεσματικός γονέας καθώς και σύντροφος στη ζωή είναι αυτός που προχωρά στο δρόμο της αυτογνωσίας και της αυτοβελτίωσης έτσι ώστε να είναι χρήσιμος και βοηθητικός τόσο για το άτομο του όσο και για την οικογένεια του.

Το Κέντρο Στήριξης Οικογενειακών Σχέσεων του ΓΟΝ.ΙΣ μαζί με τους εθελοντές ειδικούς προχώρησε στη διαδικασία μεσολάβησης για την υποστήριξη όχι μόνο των παιδιών αλλά και των γονέων οι οποίοι μέσα στη διαδικασία της διαμάχης έχουν ανάγκη από εξειδικευμένη υποστήριξη.  ΓΟΝΕΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟΗ διαδικασία επίλυσης των διαφωνιών όσον αφορά το παιδί και την ανατροφή του πολλές φορές αποδεικνύεται δύσκολη στην πράξη καθώς και επώδυνη.

Ο ΓΟΝ.ΙΣ έχει επεξεργαστεί τρόπους και μεθόδους για τη διευθέτηση διαφορών και διαφωνιών των γονέων και για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων όσον αφορά τα παιδιά τους.

Για τους περισσότερους γονείς το πρώτο βήμα είναι να προχωρήσουν στη σύνταξη ενός σχεδίου γονεϊκού προγραμματισμού ανατροφής του παιδιού.

Ο Γονεϊκός Προγραμματισμός ανατροφής του παιδιού συντάσσεται από τους γονείς με τη βοήθεια και υποστήριξη των ειδικών του κέντρου στήριξης με στόχο να μπορέσουν οι γονείς να καταλήξουν σε ένα κοινό προγραμματισμό. Η διαδικασία αυτή καθίσταται πιο αποτελεσματική και λιγότερο ψυχοφθόρα και κοστοβόρα απ' ότι η δικαστική αντιπαράθεση

Για τα ελληνικά δεδομένα και παρά τις επανειλημμένως προφορικές και γραπτές προτάσεις του ΓΟΝ.ΙΣ για κλειστά οικογενειακά δικαστήρια, οι δίκες που αφορούν οικογενειακές αντιδικίες με επίκεντρο το παιδί, γίνονται σε ανοικτές αίθουσες όπου εκτίθενται οικογένειες και παιδιά.

Με μόνο σκοπό την προστασία των ανήλικων παιδιών, ο ΓΟΝ.ΙΣ υποστηρίζει την εξωδικαστική επίλυση όλων των ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά, μέσα από τη διαδικασία μεσολάβησης για τη σύνταξη του κοινού γονεϊκού προγραμματισμού ανατροφής των παιδιών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υπάρχει το ενδεχόμενο παλινδρόμησης σε αρνητικά συναισθήματα για τον άλλο γονέα με έμφαση στην επίρρηψη ευθυνών αντί στην οικοδόμηση συνεργασίας προς όφελος των παιδιών.

Για το λόγο αυτό, οι γονείς έχουν υποστήριξη από τους ειδικούς με ατομικές συνεδρίες για την ανάπτυξη αναγκαίων δεξιοτήτων όπως του αυτοελέγχου, της ενεργητικής ακρόασης καθώς και της σταδιακής εποικοδομητικής διαπραγμάτευσης

Η καλύτερη εξέλιξη είναι να αναπτύξουν οι γονείς μια συνεργατική σχέση ως γονείς.


Ο Γονεϊκός Προγραμματισμός Ανατροφής του Παιδιού περιλαμβάνει ενότητες με οδηγίες για τον τρόπο σύνταξης του προγραμματισμού, άλλες πηγές υποστήριξης, επικοινωνιακές τεχνικές, αποφάσεις για την επικοινωνία των γονέων με τα παιδιά, αποφάσεις των γονέων για τον τόπο διαμονής και την καθημερινή φροντίδα των παιδιών, καθημερινά και μηνιαία έξοδα για τα παιδιά, εκπαίδευση, υγεία και θρήσκευμα των παιδιών.  

Ο ΓΟΝ.ΙΣ προτείνει στους γονείς να μπουν στη διαδικασία αρχικά να επεξεργαστούν ατομικά ένα αρχικό γονεϊκό  προγραμματισμό ανατροφής των παιδιών με βάση τη δική τους καθημερινότητα, υποχρεώσεις και ανάγκες των παιδιών. Με άλλα λόγια αυτό που έχει προτεραιότητα είναι να είμαστε ρεαλιστές και να θέτουμε ως προτεραιότητα μας την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και ισορροπημένη εξέλιξη των παιδιών μας ανεξάρτητα από τις δικές μας επιθυμίες και ανάγκες.

Ας μην ξεχνάμε ότι ένας δικαστής δεν γνωρίζει ούτε εμάς αλλά κυρίως δεν γνωρίζει τα παιδιά μας και εμείς του ζητάμε να λάβει αποφάσεις που θα καθορίσουν την καθημερινότητα και την επικοινωνία του παιδιού μας με τους γονείς του.

Μαίρη Γεωργιάδου
Συντονίστρια Κέντρου Στήριξης Οικογενειακών Σχέσεων ΓΟΝ.ΙΣ
Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr