Η ταυτότητα του ΓΟΝ.ΙΣ

Ο ΜΚΟ ΓΟΝ.ΙΣ. είναι ο αναγνωρισμένος και πιστοποιημένος  φορέας κοινωνικής φροντίδας για την γονεϊκή Ισότητα στην Ελλάδα. Από το 2006, οπότε  ιδρύθηκε ο ΜΚΟ διαπιστώσαμε ότι η γονεϊκή Ισότητα αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο, σε λανθασμένη βάση με προκαταλήψεις, ιδεοληψίες και παρωχημένα στερεότυπα με αποτέλεσμα τις προβληματικές σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών στις περιπτώσεις διαζυγίου και διάστασης. Διαπιστώσαμε την ανάγκη για καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης και ευαισθησίας, προκειμένου να διαβιώνουμε όλοι σε ένα ειρηνικό και υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον θέτοντας ως προτεραιότητα μας την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών μας.

Αξιολογώντας τα ανωτέρω δεδομένα ο ΓΟΝ.ΙΣ. οργάνωσε επιστημονικά και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες για την ενίσχυση της Γονεϊκής ιδιότητος και των δύο γονέων  στα μέλη του και όχι μόνο μέσα από:

 

Ο ΜΚΟ ΓΟΝ.ΙΣ. διαπίστωσε πολύ γρήγορα ότι δεν υπάρχει φορέας με εξειδικευμένη επιστημονική γνώση στην αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων και των εν θερμώ καταστάσεων   που προκύπτουν στις διάφορες φάσεις του διαζυγίου με αποτέλεσμα, τα παιδιά να μην απολαμβάνουν την φροντίδα και των δύο γονέων, ακυρώνοντας έτσι στην ουσία την Γονεϊκή Ισότητα.

Στόχος βέβαια του ΓΟΝ.ΙΣ. είναι η πρόληψη των συγκρούσεων και των ενδοοικογενειακών προστριβών μέσα από την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και εν τέλει η αποφυγή του διαζυγίου, όταν αυτό είναι δυνατό.

Μέσα στο πλαίσιο των δωρεάν υπηρεσιών και παροχών του ΓΟΝ.ΙΣ. προς τα  μέλη του εντάσσονται θετικές δράσεις για τη διαχείριση κρίσεων που προκύπτουν μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας και έχουν ως στόχο την ενημέρωση και πρακτική στήριξη των γονέων, την προστασία του παιδιού και την ανάγκη του για την ενεργή συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του. 
Μετά τη καταξίωση του ΓΟΝ.ΙΣ και της προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο προχωρήσαμε στην αλλαγή δομής έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας  και εν γένει της οικογένειας σε όλη την Ελλάδα.

Η νέα  δομή του ΓΟΝ.ΙΣ. είναι κατά τόπους Σωματεία, κυρίως σε μεγάλα αστικά κέντρα Πανελλαδικά. Η Ένωση αυτών των Σωματείων είναι ο κεντρικός φορέας ΓΟΝ.ΙΣ. με την μορφή της ΑΜΚΕ (Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας).  Η δημιουργία του κεντρικού φορέα καλύπτει την ανάγκη για κοινή εκπροσώπηση και συντονισμό των θετικών δράσεων του ΓΟΝ.ΙΣ. Πανελλαδικά προς την κοινωνία και την πολιτεία. Αποτελεί δηλαδή τον πολλαπλασιαστή παρεμβατικής ενέργειας  στα θεσμικά όργανα και υποστήριξης των μελών του. Σήμερα αποτελείται και εκπροσωπεί 7 Σωματεία ΓΟΝ.ΙΣ. σε όλη την Ελλάδα. Είναι Πιστοποιημένο ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως Φορέας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ΥΑ Δ23/9208/608 υπ.Εργ. Φ.Ε.Κ. 494 /1-4-15 τ. 2ο. Tο κοινωνικό έργο του ΓΟΝ.ΙΣ. βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στον εθελοντισμό και πραγματοποιείται χωρίς καμιά χρηματοδότηση- επιχορήγηση από οποιονδήποτε κρατικό ή ιδιωτικό φορέα.

Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr