Δημήτρης Καλαποθαράκος

Πρόεδρος ΑΜΚΕ ΓΟΝ.ΙΣ

Από τα ιδρυτικά μέλη του ΓΟΝ.ΙΣ. Πρόεδρος της ΑΜΚΕ ΓΟΝ.ΙΣ  από το 2013

Εκλέχθηκε από την Γ.Σ. εκπροσώπων των Σωματείων ΓΟΝ.ΙΣ. 

Εκλέχθηκε επίσης  στην ΔΕ του ΠΤ Αττικής του ΠΣΦ ΝΠΔΔ 
Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr