Οι θεσμικοί στόχοι του ΓΟΝ.ΙΣ

για τη γονεϊκή ισότητα και τη συνεπιμέλεια των παιδιών

Αίτημα –Προτάσεις για μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου

 

       Ως ενεργοί πολίτες

Aιτούμαστε την προστασία της ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ από την πολιτεία και ιδίως από το Υ.Δ.Δ.Α.Δ. ως καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο της Πολιτείας.

Aιτούμαστε η πλήρης αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου να αποτελέσει ΑΜΕΣΗ πολιτική προτεραιότητα της πολιτείας και του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

         Συγκεκριμένα,

1. Ισότιμη Αντιμετώπιση των Γονέων Ανεξαρτήτως Φύλου,

καθώς το πλήθος των δικαστικών αποφάσεων επιδεικνύουν σαφέστατη ΔΙΑΚΡΙΣΗ λόγω Φύλου των γονέων αλλά και Καταπάτηση των Διεθνών Δικαιωμάτων του Παιδιού και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ζητούμε την πλήρη εναρμόνιση των δικαστικών αποφάσεων και τον σεβασμό στην αρχή της ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ για την ΚΟΙΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 18 παρ.1 της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών που η Ελλάδα κύρωσε με τον Ν. 2101/1992 ΦΕΚ 192/2-12-1992.

 

2. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ ακόμα και μετά την διάσταση ή το διαζύγιο.                                    

Κατά τη διεθνή εμπειρία αλλά και τα διδάγματα της σύγχρονης επιστήμης, η διάσταση ή το διαζύγιο των γονέων δεν θα πρέπει κατ’ ανάγκη να οδηγεί στη διάρρηξη της κοινής επιμέλειας - ανατροφής των παιδιών και από τους δύο γονείς τους καθημερινά, όπως συμβαίνει δεκαετίες αλλά και μέχρι σήμερα στην δικαστική πρακτική στην Ελλάδα όπου η επιμέλεια ως ευθύνη – κατοικία- φροντίδα –ανατροφή- υγεία - εκπαίδευση -ασφάλεια ανατίθεται στον ένα γονέα και αφαιρείται από τον άλλο. 

      Αποτελέσματα αυτής της συνήθειας, είναι

  α) στην καθημερινότητα του παιδιού να παραμένει ο ένας γονιός ενεργός καθιστώντας τον «υπεργονιό» και «μονοκράτορα» στο υπόλοιπο της ζωής ενός παιδιού,

                      ενώ την ίδια στιγμή,

  β) ακόμα και χωρίς να είναι επιθυμία του ή επιθυμία των γονέων ή ακόμα και του παιδιού αφαιρείται από τον άλλο γονιό κάθε ευθύνη και συμμετοχή στην ανατροφή και στην καθημερινότητα του παιδιού μετατρέποντας τον σε μακρινό «συγγενή» και «επισκέπτη» του παιδιού και μάλιστα χωρίς υποχρέωση ούτε καν για αυτό.

  Η συνήθεια αυτή αποτελεί κακή πρακτική που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα πολιτών – γονέων, αφού οδηγεί στην κατάργηση, αναστολή ή περιορισμό της γονικής ιδιότητας του ενός γονιού και υπερφόρτωση του άλλου με όλες τις ευθύνες ανατροφής, χωρίς να μπορούμε να αποτιμήσουμε ακόμα με επιστημονικούς όρους την πρόσθετη ψυχολογική και σωματική κόπωση, καθώς και την επίδραση που έχει αυτή η συνήθεια στην εργασιακή απόδοση των γονιών, στην φοροδοτική τους ικανότητα και στην οικονομία.

  Ταυτόχρονα παραβιάζεται κάθε έννοια της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού να ανατρέφεται και από τους δύο γονείς του. Ο κανόνας θα πρέπει να είναι η συνέχιση της Κοινής Επιμέλειας - Κοινής Ανατροφής (πλην εξαιρέσεων), προκειμένου να εξασφαλισθεί η ψυχοσωματική ολοκλήρωση και ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και η διατήρηση των καθημερινών σταθερών σχέσεών του με τον πατέρα, τη μητέρα και τους ανιόντες του παιδιού.

  Η υιοθέτηση του θεσμού της κοινής επιμέλειας-κοινής ανατροφής ως άμεσο και υποχρεωτικό κανόνα, θα εξαλείψει σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη για δικαστικές διενέξεις περί επιμέλειας και επικοινωνίας, αφού στην πράξη η ευθύνη και ο χρόνος της ανατροφής του παιδιού θα ΙΣΟΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ μεταξύ των γονέων ή θα κατανέμεται ανάλογα με τις δυνατότητες των συγκεκριμένων γονέων. Η Κοινή Επιμέλεια – Κοινή Ανατροφή των τέκνων ακόμα και μετά τη διάσταση ή το διαζύγιο των γονέων τους καθώς και για τα εκτός γάμου παιδιά, υλοποιεί στην πράξη πλήρως το ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ και την ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, ανεξαρτήτως της οικογενειακής κατάστασης τους με ένα γονεϊκό προγραμματισμό που είτε θα συμφωνούν οι γονείς με την βοήθεια των ειδικών, είτε σε περίπτωση μη συμφωνίας θα κρίνεται και θα ρυθμίζεται λεπτομερώς από τον Δικαστή σε περιβάλλον κοινής επιμέλειας και με την συμβολή των ειδικών συμβούλων του.

   Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ αντικατοπτρίζει πλήρως την Αρχή της Ισότητας των Γονέων, και ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ εδώ και δεκαετίες, στο πλήθος των Κρατών-Μελών της Ε.Ε.. (Ενδεικτικά: Σουηδία, Γαλλία, Νορβηγία, Δανία, Τσεχία, Σλοβακία κ.α.) καταργώντας κάθε έννοια στερεότυπου που αφορούν το ρόλο της γυναίκας και του άντρα μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας.

3. Άμεσα και Δίκαια Μέτρα εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων περί επιμέλειας

 Ισοκατανομή του χρόνου επικοινωνίας των παιδιών:

i) με τον γονέα με τον οποίο δεν διαβιούν και

ii) με τους ανιόντες τους (παππούδες- γιαγιάδες),

       όπως ορίζουν τα σχετικά άρθρα:

α) της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών που η Ελλάδα κύρωσε με τον Ν. 2101/1992 ΦΕΚ 192/2-12-1992,

β) ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007/C 303/01),

γ) η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [ΝΔ 53/1974, Ν 2400/1996 και Ν 3344/2005 (ΦΕΚ Α΄ 256/20.9.1974, Α΄96/4.6.1996 και  Α΄133/6.6.2005)],

δ) το Πρωτόκολλο Υπ. Αρ. 192 Convention on Contact concerning Children (ETS No. 192)

 

4. Ίδρυση Οικογενειακού Δικαστηρίου,

στελεχωμένο από καταρτισμένους δικαστικούς λειτουργούς και με τη συνδρομή εξειδικευμένων επιστημόνων (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, παιδοψυχίατροι κλπ) ενώ αυτό προτείνουμε να λειτουργεί, και πέραν της δικαστικής διαδικασίας, και ως Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης των γονέων και των οικογενειών.

 

5. Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών,

για τη συστηματική ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών και ιδίως των οικογενειών σε κρίση. H απάλειψη των στερεότυπων που αφορούν το ρόλο της γυναίκας και του άντρα μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας, απλώς αποτελεί τη φυσική εξέλιξη που συντελέστηκε μέσα από τις κοινωνικές αλλαγές σε σχέση με την οργάνωση της προσωπικής και οικογενειακής ζωής που έλαβαν χώρα τα τελευταία πενήντα χρόνια.

 

6. Πλαισίωση των δικαστηρίων

από κοινωνικές υπηρεσίες σε εφαρμογή του ν.2447/96.

 

7. Οι Δικαστικές αποφάσεις

να λαμβάνουν υπόψη το πραγματικό Συμφέρον (υπέρτερο) του Παιδιού που είναι να συνανατραφεί και από τους δύο γονείς ανεξάρτητα οικογενειακής κατάστασης ( άρθρο 18 της Δ.Σ.Δ.Π. Ν. 2101/1992 - ΦΕΚ 192/2-12-1992) αλλά και το πλήθος αυτών των δικαστικών αποφάσεων επιδεικνύουν σαφέστατη ΔΙΑΚΡΙΣΗ λόγω Φύλου των γονέων αλλά και Καταπάτηση των προαναφερομένων και Κατοχυρωμένων Διεθνών Δικαιωμάτων του Παιδιού και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έτσι ώστε τα φύλα των γονέων να είναι όμοια ως προς τα δικαιώματα, τα καθήκοντά και τις υποχρεώσεις τους.

 

8. Υιοθέτηση των απόψεων

του Συνηγόρου του Παιδιού (Έκθεση Συνηγόρου προς την επιτροπή δικαιωμάτων του παιδιού του ΟΗΕ, κεφ. 8. Σελ 9-11),της ΜΚΟ ΓΟΝ.ΙΣ καθώς και της κοινωνίας και άμεση εφαρμογή τους με νομοθετική ρύθμιση.

 

  Ο ΓΟΝ.ΙΣ. ως πιστοποιημένος φορέας κοινωνικής φροντίδας προωθεί την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Πιστεύουμε, ότι είναι  δικαίωμα του παιδιού να ανατρέφεται από τους δύο γονείς, ανεξάρτητα από οικογενειακή κατάσταση (άρθρο 18 της Δ.Σ.Δ.Π. του Ο.Η.Ε., Ν. 2101/1992  Φ.Ε.Κ. 192/2-12-1992 ). Από την σχεδόν 10χρονη εμπειρία προκύπτει ότι οι γονείς ανταποκρίνονται  και ευαισθητοποιούνται καθώς αναζητούν παρόμοιες λύσεις στην καθημερινότητα που όμως δεν ευνοούνται από το ισχύον καθεστώς στην εφαρμογή του Δικαίου.

Διαπιστώσαμε την ανάγκη για την καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης και ευαισθησίας, προκειμένου να διαβιώνουμε όλοι σε ένα ειρηνικό και υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον θέτοντας ως προτεραιότητα μας την ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών μας.

Αξιολογώντας τα ανωτέρω δεδομένα ο ΓΟΝ.ΙΣ. οργάνωσε επιστημονικά και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες για την ενίσχυση της Γονεϊκής ιδιότητος και των δύο γονέων στα μέλη του και όχι μόνο.

Μέσα στο πλαίσιο των δωρεάν υπηρεσιών και παροχών του ΓΟΝ.ΙΣ. προς τα  μέλη του εντάσσονται θετικές δράσεις για τη διαχείριση κρίσεων που προκύπτουν μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας και έχουν ως στόχο την ενημέρωση και πρακτική στήριξη των γονέων, την προστασία του παιδιού και την ανάγκη του για την ενεργή συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του.

Tο κοινωνικό έργο του ΓΟΝ.ΙΣ. βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στον εθελοντισμό και πραγματοποιείται χωρίς καμιά χρηματοδότηση- επιχορήγηση από οποιονδήποτε κρατικό ή ιδιωτικό φορέα.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΟΝ.ΙΣ

περισσότερα

Ρεκόρ παραβιάσεων αποφάσεων επικοινωνίας διαζευγμένων γονέων - παιδιών

περισσότερα

Η πρόταση του Συνήγορου του Πολίτη για την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου

περισσότερα

Η εμπειρία μας στο φορέα ΓΟΝ.ΙΣ απο εθελοντές -ειδικούς

περισσότερα

Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr