Κωνσταντίνος Νίκου

Mental Health Practitioner

Σπουδές & Επαγγελματική εξειδίκευση.

 

Επαγγελματική Εμπειρία & Εθελοντισμός:  

 

Έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 100 γονείς ώστε να βελτιώσουν την επικοινωνία με τα παιδιά τους και να αναπτύξουν την μεταξύ τους σχέση επιλύοντας αρμονικά τις συγκρούσεις (2011- σήμερα),2011-2012 Έχει εργασθεί εθελοντικά για την Ψυχολογική Υποστήριξη Ηλικιωμένων στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής (2011-2012).

Εργάζεται εθελοντικά στο σωματείο ΓΟΝ.ΙΣ (γονεική ισότητα για το παιδί) εκπαιδεύοντας τους γονείς σε Δεξιότητες Επικοινωνίας ώστε να είναι αποτελεσματικοί στη σχέση τους με τα παιδιά τους. (2014- σήμερα).

Πρακτική άσκηση στο Φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι φίλοι του Παιδιού» ως βοηθός συντονιστή σε Ομάδα Ψυχοθεραπείας Ανύπανδρων μητέρων. (2006-2009)

 

     Γιατί έγινα εθελοντής στο ΓΟΝΙΣ 

Έγινα εθελοντής στο σωματείο ΓΟΝ.ΙΣ (Γονική Ισότητα για την οικογένεια και το παιδί) γιατί από την αρχή ανακάλυψα ότι μας συνδέουν κοινοί στόχοι, οι οποίοι σχετίζονται με την αξία της οικογένειας, την δικαιοσύνη, την ψυχολογική & συναισθηματική υγεία, το σημαντικό ρόλο της αποτελεσματικής επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια αλλά και στις σχέσεις των ανθρώπων και φυσικά, την σπουδαιότητα που έχει για την ζωή ενός παιδιού να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές, χωρίς συγκρούσεις, οικογενειακό περιβάλλον. Η ομάδα του ΓΟΝΙΣ, μας έδειξε από την αρχή ότι έχει ξεκάθαρους στόχους και τη δύναμη να τους υλοποιεί με μεθοδικότητα, προσήλωση, πίστη και αγάπη. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε συναισθηματικά τους γονείς ώστε να καλλιεργήσουν το αίσθημα της ασφάλειας στα παιδιά τους.

 Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr