Ελένη Κ. Μητσοπούλου

Δικηγόρος

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και δικηγόρος Αθηνών. Συνεχής άσκηση της δικηγορίας με μεγάλη και επιτυχημένη δικαστηριακή εμπειρία στο οικογενειακό δίκαιο.

Ιδρυτικό μέλος του φορέα ΓΟΝ.ΙΣ. Ασχολούμαι ενεργά με το οικογενειακό δίκαιο σε θεωρητικό επίπεδο, άρθρα, μελέτες, υπομνήματα, ημερίδες. Συνέβαλλα αποφασιστικά στη διαμόρφωση και επεξεργασία των προτάσεων του ΓΟΝ.ΙΣ για το οικογενειακό δίκαιο. Συμμετείχα σε έρευνες δικαστικών αποφάσεων Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς για την επιμέλεια και τη διατροφή.

Εχω στο ενεργητικό μου πλήθος επιτυχημένων δικαστικών αποφάσεων, διαζύγια συναινετικά με συμφωνητικά κοινής επιμέλειας, και συγκρουσιακά, επιμέλεια ανηλίκων, διευρημένη επικοινωνία του πατέρα με τα παιδιά, διατροφή ανηλίκων, αποκτήματα συζύγων.

 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΤΟ ΓΟΝ.ΙΣ

Η συχνή επαφή μου με τα προβλήματα των χωρισμένων γονέων και των παιδιών με ευαισθητοποίησε και με κινητοποίησε συναισθηματικά. Η συμμετοχή μου στην ίδρυση του ΓΟΝ.ΙΣ και η εθελοντική μου παρουσία μέχρι σήμερα, είναι η δική μου απάντηση στα προβλήματα αυτά, και κυρίως στο ζήτημα της κοινής επιμέλειας των παιδιών και εύχομαι να είμαι και εγώ μαζί με τους φίλους μου στο ΓΟΝ.ΙΣ ένα κομμάτι της λύσης τους. Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr