Μετοίκηση

Τα γενικά δεδομένα όσον αφορά τα αποτελέσματα για το μέσο όρο δεν είναι δυνατό να ορίσουν αποφάσεις για μεμονωμένες περιπτώσεις. Τα δεδομένα όμως αυτά μπορούν να χρησιμεύσουν ως εργαλείο για τον νομοθέτη είτε αυτός είναι δικαστής είτε νομοθέτης.
Και αυτό γιατί είναι σφάλμα να θεωρούν τα δικαστήρια ότι ελλείψει αντίθετων αποδείξεων τα παιδιά θα ωφεληθούν από την μετοίκηση με το γονέα που ασκεί την
επιμέλεια σε νέα απομακρυσμένη περιοχή μακριά από τον άλλο τους γονέα όποτε επιθυμεί ο ασκών την επιμέλεια να μετοικήσει .

 Με άλλα λόγια , σύμφωνα
με τη νομική ορολογία, θα πρέπει η ευθύνη απόδειξης σε αντιπαραθέσεις στο θέμα μετοίκησης κατά πόσο η μετοίκηση είναι συμφέρουσα και ωφέλιμη για το παιδί , να αφορά το γονέα που ασκεί την επιμέλεια και επιθυμεί να μετοικήσει παρά το γονέα που αντιδρά στη μετοίκηση.
Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr