ΓΟΝΙΣ Αθηνών

Μη κερδοσκοπικό Σωματείο, κοινωνικό, πολιτιστικό, κοινωφελές

Έδρα του Σωματείου η Αθήνα. 

Αρ. Μητρώου Σωματείου  28934
Αρ . Απόφασης Αναγνώρισης 321/2012

Μέλος της ΑΜΚΕ ΓΟΝ.ΙΣ. 

 
Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr