Συνάντηση ΓΟΝ.ΙΣ με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Ο φορέας μας έγινε σήμερα 16 Ιουνίου 2014 δεκτός από τον  Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπο  Αθανασίου   σε προγραμματισμένη συνάντηση στο Υπουργείο.

   Ως εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών αναπτύξαμε στον κ.  Υπουργό τα ζητήματα της καθημερινότητας των παιδιών αλλά και των γονέων που βρίσκονται σε διάσταση, διαζύγιο και εκτός γάμου και προβάλαμε τις λύσεις που χρόνια τώρα επεξεργάζεται και προωθεί ο φορέας ΓΟΝ.ΙΣ.

   Στη συνάντηση αυτή ετέθησαν με σαφήνεια τα προβλήματα των παιδιών και των γονέων που προκύπτουν από τη σημερινή κατάσταση, όπως  τα διαπιστώνουμε και από την εμπειρία των μελών μας  και από το Κέντρο Στήριξης Οικογενειακών Σχέσεων του ΓΟΝ.ΙΣ. Ετέθησαν λεπτομερώς και οι πάγιες θέσεις και προτάσεις του φορέα μας για την από κοινού άσκηση της επιμέλειας, τον προσδιορισμό τόπου διαμονής των ανηλίκων, την καταβολή διατροφής βάσει στατιστικών στοιχείων και την εκτέλεση των αποφάσεων επιμέλειας και επικοινωνίας με δικαστικό επιμελητή- κοινωνικό λειτουργό.

   Οι ήδη γνωστές απόψεις μας έτυχαν προσοχής και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος  και ενημερωθήκαμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρόκειται να περιλάβει στο σχέδιο νόμου για την  τροποποίηση του ΚΠολΔ διάταξη που διευκολύνει την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων περί επικοινωνίας.

   Ενημερωθήκαμε εκ νέου για τη δέσμευση του Υπ. Δικαιοσύνης σχετικά με την εισαγωγή του θεσμού του οικογενειακού δικαστηρίου και σχετικής διαδικασίας διαμεσολάβησης.

   Εξάλλου είχαμε σύντομη συνάντηση και με τον γ.γ. του Υπουργείου κ. Ν. Κανελλόπουλο στον οποίο επίσης είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε λεπτομερώς τις θέσεις και τις προτάσεις μας σε ένα γόνιμο διάλογο.

    Μετά τις ικανοποιητικές συναντήσεις αναμένουμε με ενδιαφέρον την προώθηση των παραπάνω σχεδίων νόμου και  πρόκειται να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την ριζική τροποποίηση  του οικογενειακού δικαίου στη χώρα μας αφού είναι πλέον η ώρα για το μεγάλο βήμα μετά το Ν. 1329 /1983 προς την κατεύθυνση της εξέλιξης του και των λύσεων σε χρονίζοντα προβλήματα καθημερινότητας της ελληνικής οικογένειας.   


Τα δικά σας σχόλια

Ο ΓΟΝ.ΙΣ. δημοσιεύει όλα τα σχόλια που αναρτούν οι επισκέπτες και είναι σχετικά με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας Δεκτές είναι οι όλες οι απόψεις, ακόμη και όσες είναι αντίθετες με την φιλοσοφία, την εμπειρία και την γνώση του ΓΟΝ.ΙΣ. Όμως διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε όσα σχόλια περιέχουν συκοφαντικό ή υβριστικό περιεχόμενο, καθώς και όσα σχόλια συστηματικά υποθάλπτουν το έργο του ΓΟΝ.ΙΣ.Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr