Πιλοτικό Δίκτυο Υπουργείου Υγείας

Μονάδες Προστασίας Οικογένειας

Ο ΓΟΝ.ΙΣ. συμμετείχε μετά απο πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας
στο διάλογο – διαβούλευση για το σχεδιασμό ενεργειών και δράσεων
για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού του Οικογενειακού Προγραμματισμού.

Μαζί με εκπρόσωπους φορέων και υπηρεσιών Μονάδων Υγείας του Ε.Σ.Υ.,
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των Πανεπιστημιακών Κλινικών, άλλων Μ.ΚΟ. και υπηρεσιών
συναρμόδιων Υπουργείων την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013, για την ανάπτυξη
του θεσμού και του Πιλοτικού Δικτύου του Οικογενειακού Προγραμματισμού
από 09:00-14:00 στην Αίθουσα Τύπου στο ισόγειο του Υ.Υ. (Αριστοτέλους 17)

Παρουσιάστηκαν  οι συνεργαζόμενοι φορείς και υπηρεσίες, οι οργανωτικές και
διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάπτυξή τους,
διαμόρφωθηκαν οι ομάδες εργασίας σε διάφορα θεματικά πεδία, συζητήθηκε
το περιεχόμενο της προβλεπόμενης Κ.Υ.Α.,καθορίστηκαν τα χρονοδιαγράμματα
και το περιεχόμενο του έργου των Πιλοτικών Δικτύων και έγινε ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των φορέων και Μ.Κ.Ο. που σχετίζονται με χρήστες των
υπηρεσιών, για περαιτέρω διαμόρφωση του πλαισίου δράσεων.

 


Τα δικά σας σχόλια

Ο ΓΟΝ.ΙΣ. δημοσιεύει όλα τα σχόλια που αναρτούν οι επισκέπτες και είναι σχετικά με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας Δεκτές είναι οι όλες οι απόψεις, ακόμη και όσες είναι αντίθετες με την φιλοσοφία, την εμπειρία και την γνώση του ΓΟΝ.ΙΣ. Όμως διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε όσα σχόλια περιέχουν συκοφαντικό ή υβριστικό περιεχόμενο, καθώς και όσα σχόλια συστηματικά υποθάλπτουν το έργο του ΓΟΝ.ΙΣ.Ακολουθήστε μας...


210 3251850

697 2755552

info@gonis.org.gr